Archief

O.V. 28-09-2016

Vz. Het OV is voor ons als PVV wel een provinciale kerntaak. We zijn van mening dat het OV provincie dekkend moet zijn. Je moet met redelijke verbindingen en wachttijden overal kunnen komen. En voor ons is het ook zeer belangrijk dat dit voor een redelijk tarief mogelijk is. Daarom denken wij dat het erg belangrijk is er voor te zorgen dat er bij de aanbesteding zoveel mogelijk vervoersbedrijven mee kunnen doen die voor een zo scherp mogelijk tarief kunnen inschrijven.

Breedband 29-06-2016

De PVV ziet breedband als een basale nutsvoorziening. We vinden dan ook dat de provincie het op zich moet nemen om er voor te zorgen dat ieder adres in Friesland voor zover dat nog niet het geval is, aangesloten wordt. Of dat nu linksom of rechtsom gebeurd maakt ons niet zoveel uit, als de te volgen route juridisch maar goed dicht getimmerd zit en er slim en scherp onderhandeld wordt.

Rapport Noordelijke Rekenkamer

Met het , op 24 februari 2016, vastgestelde rapport van de Noordelijke Rekenkamer onder het kopje “ Provinciaal Ruimtelijk Beleid “ : instrumenten en doorwerking... kan de Partij Voor de Vrijheid kort zijn.

SNN

Vz, When in Rome, do as the Romans. Met deze oude wijsheid in het achterhoofd zal ik mijn taalgebruik vandaag hier en daar een beetje aanpassen aan de SNN mores. Wie weet werkt het ook voor mij.

Vismigratierivier 20-04-2016

Vz.

Wij springen nu op de doordenderende trein van de VMR, maar ik wil ter overweging toch het volgende naar voren brengen:

Het IJsselmeer is altijd een zwaar bevist meer geweest.

Mij realiserend dat er ook andere vissen worden gevangen, maar dat paling wellicht het meest aansprekende voorbeeld is, het volgende:

In de jaren 50 van de vorige eeuw, dus 20 jaar na het sluiten van de dijk, bestond de vissersvloot in het IJsselmeer uit 800 bedrijven die samen 4000 ton paling vingen. Dat was in 2005 geslonken tot een schamele 200 ton.

Vaarweg Drachten 24-02-2016

Vz, bij ons heerst de indruk dat een meerderheid hier in de staten de mening is toegedaan dat de vaarweg naar Drachten moet worden aangepakt.

Wij denken dat variant 1 zal afvallen omdat deze niet voldoet aan alle voorwaarden zoals het ontlasten van het natuurgebied de oude venen en de beroeps en recreatievaart uit elkaar halen.

Variant 3c+ is erg duur vergeleken met de andere opties zonder daar echt voldoende voor terug te geven.

Blijft volgens ons over variant 2a of 2b.

Beleidsbrief Economie van de gastvrijheid.

VZ. ..Als we het over de toeristen industrie hebben, dan loopt Friesland sterk achter op de rest van Nederland. Van de 14 miljoen Internationale bezoekers wist Friesland er slechts 1,8 miljoen naar zich toe te trekken. En op een totale besteding van 10,2 miljard kon Friesland voor slechts 458 miljoen mee profiteren. Uit onderzoek blijkt dat Friesland op de negende plaats staat van de twaalf provisies als we spreken over overnachtingen. Een afname van 1,7% welke sterk afwijkt van de landelijke trend. Ook wat onze Waddeneilanden aangaat, deze weet niet hoger te scoren dan een zevende plaats volgens NIPO research. Terwijl ook ons kroonjuweel “ de watersport “ vergrijst.

Het rapport “economie van de gastvrijheid” spreekt over effect indicatoren

Marrekrite

VZ..voor ons ligt het verzoek van de Marrekrite, om in te stemmen en goed te keuren de ontwerpbegroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017 -2019 .

Vz.. de Marrkrite geeft aan binnen hun beleidsprogramma in de toekomst flink te gaan bezuinigen op onderhoudskosten.

Hieromtrent zijn voor de toekomst concrete plannen gemaakt en waarvan ze zelf zeggen dat er daardoor geen financieel tekort zal ontstaan.. Nou Vz. .. Dat zijn woorden die er bij de partij van de vrijheid in gaan als “Gods woord in een ouderling” . Want de Marrekrite is toch een van de belangrijkste partners voor de uitvoering van de Provinciale doelstelling met betrekking tot recreatie en toerisme in onze mooie provincie.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden