O.V. 28-09-2016

Vz. Het OV is voor ons als PVV wel een provinciale kerntaak. We zijn van mening dat het OV provincie dekkend moet zijn. Je moet met redelijke verbindingen en wachttijden overal kunnen komen. En voor ons is het ook zeer belangrijk dat dit voor een redelijk tarief mogelijk is. Daarom denken wij dat het erg belangrijk is er voor te zorgen dat er bij de aanbesteding zoveel mogelijk vervoersbedrijven mee kunnen doen die voor een zo scherp mogelijk tarief kunnen inschrijven.

Om dit te bevorderen moeten we er voor waken dat er geen idioot hoge en overdreven eisen aan het in te zetten materieel worden gesteld. Sober en solide lijkt ons prima. Natuurlijk zitten we hier in Fryslan niet te wachten op oude afgeschreven troep, maar het mag beslist niet zo zijn dat wij de Friese belastingbetaler willen laten opdraaien voor enorm dure “kijk ons eens goed bezig zijn” waterstof, methaan of anderszins state off the art treinen of bussen. Het is nog veel te vroeg en te kostbaar voor deze of andere nog aan het begin van in ontwikkeling zijnde technieken. Wij als provincie moeten blijven vasthouden aan beproefde, betrouwbare en betaalbare techniek. Dat is pas echt een vorm van duorsumheid zoals van Dale dat heeft gedefinieerd. Pilots voor zover die al mogelijk zijn met nieuwe technieken lopen er al her en der in de wereld en de uitkomsten daarvan kunnen we rustig afwachten. Dit is iets wat bij een hier na volgende aanbesteding van het OV evt. aan de orde kan komen en wellicht zelfs dan nog niet eens. Het zelfde geld ook voor elektrificatie van het net, ongelofelijk kostbaar en tegen de tijd dat het helemaal provinciewijd ingevoerd is lopen we op z’n mooist tegen het gegeven aan dat de zojuist genoemde nieuwe technieken de dan geldende werkelijkheid alweer hebben ingehaald. Bijv. omdat waterstof treinen misschien wel levensvatbaar en betaalbaar blijken te worden, of omdat er tegen die tijd misschien zelfrijdende, super economische, zuinige en schone mega bussen bestaan. Samengevat, beter een geldbesparende, opties open houdende, stimulerende achterstand dan een geld verslindende en vertragende voorsprong.

We willen hier graag een motie over indienen.

Waar wij als PVV verder moeite mee hebben in dit dossier is het voornemen om gratis OV kaarten aan toeristen te verstrekken om ook op die wanhopige manier een succes van het komende EU feest te maken. De Friese burger moet zich al een breuk betalen aan deze linkse happening. En wij vinden de kosten van 2 miljoen Euro veel te hoog voor een leuk gebaar naar de bezoekers van de culturele hoofdstad. Wij zijn tegen gratis OV kaarten, maar als het dan toch zo nodig moet, dan voor iedereen, dus zeker ook voor de eigen Friese burgers.

Tot slot willen we ook hier graag een motie over indienen.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden