SNN

Vz, When in Rome, do as the Romans. Met deze oude wijsheid in het achterhoofd zal ik mijn taalgebruik vandaag hier en daar een beetje aanpassen aan de SNN mores. Wie weet werkt het ook voor mij.

Het is wel bekend hoe de PVV denkt over niet democratisch gekozen organisaties als het SNN. Voor ons is het SNN een toonbeeld van bureaucratie en geconstrueerde complexiteit. Volgens ons zelfs een exponent van de Europese gekte. Of in het taalgebruik van de money movers bij het SNN : “ twisted European Weirdness”. Twisted and weird omdat het SNN niks anders doet dan geld rondpompen dat weggehaald is bij Nederlandse burgers en bedrijven. Bakken geld die vervolgens van Europa en de rijksoverheid teruggevraagd moet worden. En daarna door SNN uitgedeeld wordt aan begunstigden op een dusdanig ondoorzichtige manier dat wij daar als samenleving geen controle over hebben. Begunstigden of misschien klinkt “beneficiaries” beter, die soms omwille van de te verkrijgen subsidies niet zelden twijfelachtige plannen verzinnen of aan absurde voorwaarden gaan voldoen. Het gevolg is dat los van de miljoenen Euro’s die worden verkwist, er ook beïnvloeding en sturing op allerlei gebied ontstaat waar de samenleving als zodanig van verandert, zonder dat daar een echt democratisch proces bij betrokken wordt.

Nu kun je zoals sommige partijen doen je schouders ophalen en zeggen,: “ zo zit de wereld vandaag de dag nu eenmaal in elkaar en je moet maar proberen er voor je zelf en je achterban ook uit te halen wat er in zit.” Vz. In onze beleving is dit puur opportunisme en onacceptabel. Voor ons blijft recht, recht en krom, krom.

Op de vraag, of wij het er mee eens zijn dat er geen zienswijze aangaande de jaarstukken van het SNN ingediend hoeft te worden kan ik kort zijn. De PVV is van mening dat er wel degelijk een zienswijze ingediend behoort te worden. We willen dat deze staten de mogelijkheid krijgen om aan zo’n zienswijze te kunnen sleutelen. Niet dat we de illusie hebben dat er vervolgens ook echt gevolg aan gegeven wordt. Bewijs daarvoor is toch wel het negeren van het vorig jaar hier in de staten unaniem aangenomen amendement omtrent de bijdrageverhoging aan het SNN.

Desondanks, na een face to face contact met de FNP en multichannel communicatie met snelle opvolging met andere stakeholders hier in de staten, zijn we tot een throughput gekomen. En onverbeterlijke optimisten die we zijn, steunen we het initiatief van de FNP en andere partijen om nogmaals een amendement in te dienen die recht moet doen aan onze opvattingen.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden