Nieuws


14-03-2023

Toerisme en recreatie

De PVV wil leefbaarheid stimuleren zonder dat de Friese waarden worden aangetast...

13-03-2023

Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

De PVV wil absoluut meer woningbouw, maar alleen voor onze eigen Friese burgers! Zo houden we de schoonheid van Ús Heitelân in stand...

12-03-2023

Economie en leefbaarheid

Een gezonde economie met betaalbaarheid en leefbaarheid op één, dat is waar de PVV voor staat...

10-03-2023

Cultuur en immigratie

De schoonheid van Fryslân moet blijven...

04-03-2023

18% minder koopkracht

"Onze koopkrachtgroei blijkt door de invoering van de euro tot nu toe meer dan 18% lager dan bij het behoud van de gulden het geval zou zijn geweest"...

02-03-2023

Infrastructuur en verkeer

Goedkoop en snel openbaar vervoer en betaalbaar autobezit. Daar staan wij voor...

28-02-2023

7% minder bushaltes

In Fryslân zijn in de periode tussen 2018 en 2023 7% van de bushaltes verdwenen door het beleid van de Friese coalitiepartijen CDA, PvdA, VVD en FNP...


Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden