Nieuws


31-10-2022

Nieuwsflits oktober 2022

De Statenvergadering van 26 oktober jl. stond in het teken van de aanbesteding van de nieuwe busconcessie 2024-2034. Tijdens deze vergadering werd de nota van uitgangspunten voor deze aanbesteding behandeld, dit is de eerste stap in het traject naar een nieuwe busconcessie. Als PVV fractie hebben wij tegen deze nota gestemd, hiervoor zijn verschillende redenen...

10-10-2022

Moties APB

Bij de onlangs gehouden Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in de Tweede Kamer heeft de Partij voor de Vrijheid een aantal moties ingediend die moeten helpen om de verarmoeding van ons land en het totale verval van onze samenleving, te keren. Het was natuurlijk wel te verwachten dat de coalitieapparatsjik van het CDA, VVD, D66 en CU, tegen zouden stemmen...

30-09-2022

Nieuwsflits september 2022

Na het zomerreces is deze maand het nieuwe politieke seizoen weer van start gegaan. Het nieuwe seizoen staat vooral in het teken van de komende Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023. Ook als PVV Fryslân zijn wij druk bezig met het voorbereiden van onze campagne, zodat wij...

25-07-2022

Nieuwsflits juli 2022

Voor de Provinciale Statenvergadering van 13 juli jl. stond wederom de behandeling van het Deltaplan op het programma, dit naar aanleiding van een tweede vervolgonderzoek wat hiervoor is uitgevoerd...

30-06-2022

Nieuwsflits juni 2022

De afgelopen periode waren er in een relatief korte tijd twee Provinciale Statenvergaderingen, namelijk op 22 juni jl. en op 29 juni jl. Tijdens de vergadering van 22 juni stond onder meer de 1e bestuursrapportage op de agenda. De bestuursrapportage is een document van het college van Gedeputeerde Staten om tussentijds te rapporteren over wat de stand van zaken is van de plannen uit de lopende begroting. Dit gebeurt twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar...

20-04-2022

Mondelinge vragen sociale en verkeersveiligheid

Als reactie op de vragen van PVV-statenlid Graansma gaf gedeputeerde Fokkens aan dat er eerst nog moet worden onderzocht in hoeverre sensoren van toegevoegde waarde zijn.
 
Is dat niet juist waar een proef/pilot bij de N358 voor kan dienen...
08-11-2021

Persbericht: de waarheid van de macht

De afgelopen jaren kregen we tijdens de rede van Fryslân steeds de absolute linkse waarheid over klimaat, duurzaamheid en circulariteit voorgeschoteld...

02-11-2021

Bijeenkomst PVV Groningen

Vrijdag 29 oktober jl. heeft PVV Groningen een bijeenkomst georganiseerd...


Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden