Nieuws


19-11-2023

Motie 'stop achterstelling'

Het is simpelweg niet rechtvaardig dat een woning wordt toegewezen aan een statushouder, terwijl dezelfde woning ook toegewezen had kunnen worden aan een eigen Friese burger die in nood zit...

19-11-2023

'Nieuws uit de fractie' november 2023

Of het nu op landelijk niveau is of binnen onze provincie, de PVV zal onverminderd blijven vechten voor verantwoordelijk bestuur en een toekomst waarin de belangen van onze eigen burgers altijd prioriteit hebben. Uw stem voor de PVV is van onschatbare waarde en draagt bij aan het verwezenlijken van deze missie...

25-07-2023

‘Nieuws uit de fractie’ juli 2023

De nieuwe coalitie van BBB, CDA, FNP en CU, blijft onder meer stug vasthouden aan het verschrikkelijke stikstofbeleid...

10-07-2023

Speldje

Wilt u ons steunen en meedoen met de campagne? Koop dan een PVV speldje! Voor € 8.- inclusief verzendkosten. Het speldje is ook verkrijgbaar in een luxe doosje, dan bedragen de kosten € 10.- inclusief verzendkosten...

07-06-2023

'Nieuws uit de fractie' juni 2023

Het belangrijkste punt van deze vergadering was het concept van het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG). Dit is een breed plan wat voortkomt uit de totaal doorgeslagen natuur- en klimaatagenda’s om zogenaamd de natuur op orde te krijgen en bijvoorbeeld de emissies van o.a. stikstof, methaan en CO2 te reduceren...

14-03-2023

Toerisme en recreatie

De PVV wil leefbaarheid stimuleren zonder dat de Friese waarden worden aangetast...


Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden