Archief

UCF

VZ, wij staan behoorlijk dubbel in dit dossier.

Aan de ene kant willen we heel graag weer een universiteit in Fryslan. We hebben het zelfs als speerpunt in ons verkiezingsprogramma opgenomen.

Wat wij voor ogen hebben zou prachtig zijn voor het aanzien van Fryslan; prachtig ook voor de Friese jeugd die dicht bij huis kan gaan studeren; prachtig voor Leeuwarden en als het even meezit ook prachtig voor de Friese werkgelegenheid.

NOM

Vz. Het is bekend dat de PVV tegen overmatige overheidsbemoeienis is, en al helemaal zijn we er op tegen dat de overheid op de plek van de ondernemers gaat zitten. In het verleden is al veel te vaak gebleken dat daar ongelukken van komen. Echter in het geval van de NOM is die bemoeienis er al en kunnen de voor ons liggende plannen uiteindelijk een verbetering ten opzichte van de huidige situatie betekenen.

Waddenfonds

VZ.

Het waddengebied is niet voor niets in 2009 uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed.

De dynamiek van het gebied vormt een inspiratiebron voor waddenwetenschappers.

In 2011 hebben Rijk en provincies Friesland, Groningen en Noord Holland een bestuursakkoord Decentralisatie Waddenfonds ondertekend...De GRW ...Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds.

Frysk Museum

Vz, foar ús is it primêr fan belang dat Fryske kultuer, Fryske histoarje en Fryske keunstskatten bewarre bliuwe en besjoen wurde kinne troch in elk dy 't dêr belang by hat.

Yn it bysûnder foar opgroeiende jongerein hechtsje wy der wearde oan dat se al dan net yn skoalleverband geregeld musea besykje.

Wy tinke dat foar 2,75 miljoen jiers oan provinsjale subsydzje dy doelstelling foar it Frysk Museum ryklik helle moat wurde kinne.

Wy begripe dat as jo wolle dat besikers noch ris in kear werom komme jo de te toanen kolleksje regelmjittich oanpasse moatte.

Mar as jo lykas it Frysk Museum 180 tûzen foarwerpen ta dy kolleksje rekkenje kinne, moat dit
net al te besweerlik weze liket my ta.

 

Begroting 2016

Vz, tijdens de vorige Statenperiode waarin de PVDA een grote invloed had kon het allemaal niet op.

De meest megalomane plannen werden zonder de burger er direct over te laten stemmen uitgevoerd. Denk aan de REC en de bereidwillige houding aangaande het plaatsen van windmolens in Fryslan.

Er is zoveel geld doorgejaagd en er zijn zoveel verplichtingen naar de toekomst aangegaan dat Sinterklaas daarbij vergeleken een zuinige vrek is.

Er zijn zoveel kerstbomen opgezet en met ballen volgehangen dat zelfs de kerstman er verlegen van werd.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden