Vaarweg Drachten 24-02-2016

Vz, bij ons heerst de indruk dat een meerderheid hier in de staten de mening is toegedaan dat de vaarweg naar Drachten moet worden aangepakt.

Wij denken dat variant 1 zal afvallen omdat deze niet voldoet aan alle voorwaarden zoals het ontlasten van het natuurgebied de oude venen en de beroeps en recreatievaart uit elkaar halen.

Variant 3c+ is erg duur vergeleken met de andere opties zonder daar echt voldoende voor terug te geven.

Blijft volgens ons over variant 2a of 2b.

We zouden als staten waarschijnlijk onderzoekskosten en tijd kunnen besparen als we de onderzoekscommissie deze specifieke opdracht mee zouden geven.

Ze zouden dan meteen dieper en exacter onderzoek kunnen plegen door bij de betrokken belanghebbenden zoals gemeenten, instanties en bedrijven uit te zoeken in hoeverre deze bereidt zijn om hun medewerking te verlenen als wel geld en of grond beschikbaar te stellen of voor dit doel te verwerven.

Het resultaat zou moeten zijn dat er binnen afzienbare tijd een concrete diepgaande studie op tafel ligt waaruit de mogelijkheden, de werkelijke kosten voor de provincie en de te verwachten problemen helder naar voren komen.

We hadden het voornemen om dit doormiddel van een amendement vast te laten leggen en hebben alle fracties hierover gepolst. Helaas hebben we moeten vaststellen dat velen niet eens de moeite hebben genomen om te reageren en de rest was afwijzend.

We zien daarom af van het aangekondigde amendement en gaan straks beoordelen wat er evt. door anderen in gebracht wordt.

Tot zover eerst.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden