Waddenfonds

VZ.

Het waddengebied is niet voor niets in 2009 uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed.

De dynamiek van het gebied vormt een inspiratiebron voor waddenwetenschappers.

In 2011 hebben Rijk en provincies Friesland, Groningen en Noord Holland een bestuursakkoord Decentralisatie Waddenfonds ondertekend...De GRW ...Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds.

Per 1 januari 2012 zijn de genoemde provincies verantwoordelijk voor dit Waddenfonds.

De gezamenlijke provincies beschikken middels dit fonds over een aanvankelijk bedrag van € 880 mil. Per 2012 t/m 2026 resteert nog een bedrag van € 562 mlj. Dit alles ten behoeve van: a. vergroten/versterken natuur en landschappelijke waarden v/h waddengebied. B. Verminderen/ wegnemen van externe bedreiging v/d natuurlijke rijkdom v/h waddengebied. c. duurzame economische ontwikkeling m.b.t. energie huishouding in en om het waddengebied.

VZ....Voor ons ligt de vraag om in te stemmen met de eerste wijziging GRW.

Door hiermee in te stemmen, kan men flexibeler inspelen op tussentijdse financiering behoefte, aan toe te kennen projecten door het Waddenfonds. Ook stelt men dat men adequater in kan spelen op actuele kansen en/of bedreigingen voor het waddengebied

VZ. De Partij voor de Vrijheid wijst dit af. Door in te stemmen bevorderen wij ons inziens een stempelmachine voor subsidie beschikkingen. De Partij voor de Vrijheid vind dat wij in dit huis zelf kritisch moeten kunnen “labelen” omtrent de diverse subsidie aanvragen.

VZ..In uw brief van 9 nov., verzonden op 18 nov. spreekt u over het opstellen van een investeringskader waar onderzoek moet worden gedaan naar majeure opgave, die het meest urgent zijn.

De Partij voor de Vrijheid wil dat het geld daarheen gaat waarvoor het bedoeld is en aan de doelstelling voldoet als eerder genoemd.

In het verleden zijn subsidies toegekend aan projecten, waarvan de criteria enorm zijn opgerekt om zo binnen de doelstellingen van het waddenfonds te passen.

Een aantal voorbeelden zijn:

In Pietersburen subsidie toegekend aan een hotel met bovenetage dat dienst doet als Dorpshuis...

In Houwerzijl subsidie toegekend aan een ontmoetingsplek de Buitenplaats “Ons Bos”

Op Terschelling subsidie toegekend aan het logeer vakantiehuis voor zorgtoerisme.

In Parraga: subsidie toegekend aan restauratie van een kerk en orgel mocht.

In Oude Leijen: subsidie toegekend voor renovatie omtrent het Dorpshuis .

VZ..Daarom zullen wij als Partij voor de Vrijheid niet instemmen met de Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds.

Dankuwel.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden