Begroting 2016

Vz, tijdens de vorige Statenperiode waarin de PVDA een grote invloed had kon het allemaal niet op.

De meest megalomane plannen werden zonder de burger er direct over te laten stemmen uitgevoerd. Denk aan de REC en de bereidwillige houding aangaande het plaatsen van windmolens in Fryslan.

Er is zoveel geld doorgejaagd en er zijn zoveel verplichtingen naar de toekomst aangegaan dat Sinterklaas daarbij vergeleken een zuinige vrek is.

Er zijn zoveel kerstbomen opgezet en met ballen volgehangen dat zelfs de kerstman er verlegen van werd.

Wie echter de hoop heeft dat de komende periode beter gaat worden komt bedrogen uit.

Want hoewel de huidige coalitie met het CDA voorop zegt ontzettend blij te zijn dat de hegemonie van de PVDA eindelijk is doorbroken blijven ze toch gewoon de in het verleden opgezette plannen volop ondersteunen en doorzetten.

Zo erg zelfs dat ze stellig van plan zijn zo blijkt uit de begroting om tot de laatste cent aan toe al het burgergeld uit te gaan geven.

Het NUON geld dat toebehoort aan de Friese burger en daarom ook rechtstreeks aan hen behoort te worden teruggegeven, wordt in de komende periode wederom gebruikt voor het dichten van gaten.

Schaamteloos wordt het zogenaamde vrij besteedbare deel van de NUON reserve ingezet als algemeen dekkingsmiddel.

Schokkend voorbeeld van het gat in de hand is toch wel hoe achteloos opnieuw het budget voor de KH 2018, “het feest rond de vereering van het EU gouden kalf” wordt verhoogd, zowel direct met 7,5 miljoen, als indirect met flinke bedragen voor een vrijwilligersfonds.

En dat terwijl deze coalitie spreekt van een terugtredende overheid.

Vz, deze overheid trekt zich terug maar het geld uitdelen gaat onverminderd door, tenminste zolang er nog wat uit te delen valt.

Want je moet er toch niet aan denken, zo lijkt het, dat er nog wat over zou blijven waar een volgende rivaliserende coalitie goede sier mee zou kunnen maken.

Vz, wat deze coalitie doet is water preken, voor de nabije toekomst, over 4 jaar al , maar voor nu volop wijn drinken.

Op kosten van de gewone hardwerkende Friese burger, dat dan weer wel.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden