NRK beëindigen sociaal beleid

Vz, Ik wil ermee beginnen dat de PVV er een voorstander van is dat het sociaal beleid door de gemeenten worden uitgevoerd. De lijntjes met de gebruikers worden daardoor zo kort mogelijk. Sociaal beleid zou daardoor beter op maat moeten zijn en burgers kunnen rechtstreeks op dit beleid reageren.

Het NRK-rapport gaat over de centrale vraag "wat de gevolgen zijn geweest van de provinciale bezuinigingen in het sociale domein".

Toen in 2013 duidelijk werd hoe het Bestuursakkoord eruit zou komen te zien hebben wij, net als anderen, hier al bedenkingen over geuit;

Eén van de centrale vragen was; Zijn de Friese gemeenten er wel klaar voor op 1 januari 2015 ?

Zowel qua beleid als met name de financiering;

Want duidelijk was toen al wel dat er flink bezuinigd zou worden.

Immers de gemeenten zouden per saldo minder geld krijgen om die taken te doen.

Het rapport laat een aantal zaken buiten beschouwing en richt zich op de 3 instellingen die de meeste subsidies ontvingen. (Partoer, Zorgbelang Fryslan en Sport Fryslan) en heeft daaraan een zestal conclusies verbonden.

Opgemerkt moet worden dat men geen onderzoek heeft gedaan bij de afnemers van de diensten van deze 3.

Dat is op zich wel jammer, want als je die afnemers doorvertaald dan heb je het dus over de burgers op wie het van toepassing is.

En het gaat die burgers niet zozeer om wie het regelt en betaalt, de gemeente of de provincie; als het maar goed gebeurd.

Wat dat betreft mag de burger uitgaan van een betrouwbare overheid.

Ik hoor nog de term; "de transitie moet een zachte landing krijgen"

En de woorden van toenmalig gedeputeerde mevr. Schokker: "met een koel hoofd en een warm hart"

De zes conclusies in het rapport geven duidelijk weer waar de pijn zit.

Gemeenten kunnen het niet, willen het niet, maar in ieder geval; ze doen het niet, althans niet in voldoende mate en daarom blijft de provincie nog maar wat met de voet tussen de deur.

En dat betekent dat de provinciale vaste subsidies gewoon doorliepen.

Dat geeft toch op zijn minst niet echt een prikkel aan de gemeenten om het zelf te gaan oppakken.

Het effect van een rijk suikeroompje dat wel bijspringt als het mij niet lukt.

Eigenlijk zegt aanbeveling 2 dat ook; Ga er niet van uit dat gemeenten de bekostiging van bepaalde taken wel zullen overnemen.

Dit is, wat ons betreft, een suikeroom-aanbeveling;

We moeten er juist wel van uitgaan dat de gemeenten dit nu twee jaar later wel eens oppakken. En dat kan alleen maar als de provincie het loslaat.

Anders komt er nooit een prikkel.

Wij kunnen als provincie niet eindeloos blijven schuiven.

De andere aanbevelingen zijn wat ons betreft nogal mager en vaag;

Ik neem er maar eentje, bv de vierde waarin onder andere staat;

Een conferentie organiseren met gemeenten met als doel afspraken te maken over de taakvervulling van het zorglandschap.

Let wel; het is nu februari 2017 !

Meer dan 2 jaar na de transitie-datum.

Zo'n conferentie had er drie jaar geleden al moeten zijn.

Nu is het tijd om eens met de vuist op tafel te slaan bij de gemeenten.

Ze moeten nu eindelijk eens zorgen dat ze hun zaakjes wel voor elkaar krijgen.

Kortom; de aanbevelingen snijden wel hout, maar zijn als mosterd na de maaltijd.

Wij vragen het college om krachtiger naar de gemeenten op te treden.

Trouwens ook van de minister verwachten we een dergelijke actie, maar dat kunnen we vanaf deze plek niet regelen.

Wij zijn benieuwd naar een reactie van het college.

Voorlopig zullen we de aanbevelingen in dit rapport dus steunen; we zien het als een begin van actie naar de gemeenten.

Daar, in die gemeenten, zullen duidelijke keuzes gemaakt moeten worden.

Dan gaat het vooral over geld.

Als je een betrouwbare overheid wilt zijn moet je je aan de afspraken houden.

 

Tot zover.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden