Laaggeletterdheid (Motie vreemd) 23-11-2016

Vz. Laat ik beginnen met te zeggen dat goed onderwijs door de PVV zeer belangrijk wordt gevonden. Het onderwijs zoals wij dat in Nederland kennen staat op een behoorlijk hoog niveau. Van ZMLK tot VWO onderwijs, met rugzakjes, onderwijs op maat, extra begeleiding, psychologische hulp, niks is te gek. Natuurlijk zijn er wel verbeter punten te noemen, zoals de matige aansluiting tussen TL en Havo onderwijs. Of de slechte aansluiting tussen MBO en HBO onderwijs. En zo valt er nog wel veel meer te verbeteren en dat moet ook zeker gebeuren.

Toch durf ik met een gerust hart te beweren dat onder normale omstandigheden mensen die pak hem beet 14 jaar lang onderwijs hebben gevolgd, want dat is wat de leerplicht zo’n beetje voorschrijft, uiteindelijk minimaal fatsoenlijk moeten kunnen lezen, schrijven en rekenen. Als dit niet het geval is dan moet er iets anders aan de hand zijn. Wellicht dat het om iemand gaat met dusdanig ernstige leerstoornissen, dat het vechten tegen de bierkaai is. Je moet je dan op een bepaald moment afvragen of je moet blijven drammen op het aanleren van genoemde vaardigheden, of je mensen hun leven lang moet blijven confronteren met wat ie niet goed kan. Of is het misschien beter om ze juist te stimuleren in wat ze wel kunnen. Zodat daar een stuk zelfvertrouwen en voldoening uit gehaald kan worden. Er zal altijd behoefte blijven aan mensen die goed met hun handen zijn. Geef die mensen de credits die ze verdienen. Ipv ze steeds weer in te wrijven dat ze eigenlijk niet mee kunnen komen. Ik heb door mijn werk meer dan 35 jaar met jongeren van allerlei niveau te maken, waaronder ook diverse kinderen die als laaggeletterd of zelfs als zwakbegaafd gekwalificeerd kunnen worden. Mijn ervaring is dat wat ze op het ene vlak missen vaak op een andere manier weten te compenseren. Bijvoorbeeld door uit te blinken in praktische zaken. Ik vergelijk het wel eens met een blinde of slechtziende, vaak hebben die hun gehoor en tastzin in het kwadraat ontwikkeld. Natuurlijk moeten mensen ten allen tijde de kans krijgen om zich alsnog te verbeteren als ze dat zouden willen. Maar die mogelijkheden zijn er wel. Al heel lang ook. Ik woon nu 25 jaar in Achtkarspelen en ik kan me vanaf de begintijd nog wel herinneren dat er minimaal 1 maal per jaar een flyer door de deur kwam met een oproep voor mensen met lees en schrijf problemen om zich te melden voor scholing. Op dit moment zijn er 22 digitaalhuizen in Fryslan in het kader van better lese en skrieuwe, waar mensen die dat willen hulp kunnen krijgen.

Hoewel op het eerste gezicht heel sympathiek, kan volgens mij de door D66 ingediende motie dan ook met recht als een vreemde motie worden gezien.

Vreemd ook, omdat het geen provinciale taak is maar een taak van de rijksoverheid en de gemeenten, die deze taak al naar behoren uitvoeren.

Vreemd bovendien, omdat het rapport van partour grotendeels is gebaseerd op gegevens van het CBS uit 2012. Welke zo lijkt het door D66 wordt gebruikt als legitimatie. Een rapport waar volgens mij wel de nodige vraagtekens bij zijn te plaatsen. Al was het alleen al omdat er in onze provincie de laatste anderhalf jaar duizenden vluchtelingen uit o.a. Syrie bij gekomen zijn. Welke gegevens niet in het rapport zijn opgenomen. En volgens de gehanteerde definitie moeten we die beschouwen als laaggeletterd.

Wij hebben het sterke vermoeden dat D66 op deze manier via een achterdeurconstructie uiteindelijk extra provinciaal budget en faciliteiten voor vooral vluchtelingen wil regelen.

Als dit streven inderdaad klopt dan zou dat een discussie waard kunnen zijn, ware het niet dat het nogmaals, geen provincie taak is.

In ieder geval zou het D66 sieren als ze eerlijk voor hun motieven uit zouden komen.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden