Friese Merenproject 25-01-2017

Cees Riezebos.

Vz

Wij hebben het vandaag over een evaluatie omtrent het Friese Merenproject dat zo'n 15 jaar heeft geduurd en zo'n € 450 miljoen heeft gekost. Op sien friesk sein ..yn cow in e kont sjen..
Doelstellingen als verbetering van de werkgelegenheid met 30 % en meer besteding aan de wal met zo'n 150% , zijn bij lange na niet gehaald .Wat overnachtingen betreft staat Friesland ( volgens het NIPO) nog steeds op de negende plaats van de twaalf provincies. Een afname van 1,7 % wat sterk afwijkt v/h landelijk gemiddelde. 

Ons kroonjuweel ”de watersport” laat de laatste jaren een dalend aantal brugbewegingen zien (wat toch een belangrijke indicator is) en is direct van invloed op de bestedingen aan de wal Dit dalend aantal zal nog groter worden door een toenemende vergrijzing van huidige bootbezitters terwijl de jeugd steeds minder geïnteresseerd raakt in een watersportvakantie over de Friese Meren.
Reden hiervoor is weer het grote aanbod van Goedkope buitenlandse vakanties en weg van het toeziend oog van de ouders, waarbij veelal geen leeftijdsgrens mbt alcoholgebruik van toepassing is.
Toegegeven.. dat een groot deel van die enorme som geld , is uitgegeven aan baggerwerkzaamheden , dijkverhoging, nieuwe steigers en kunstwerken. Hiervan zullen de effecten niet direct op kort termijn zichtbaar en /of meetbaar zijn. Dat volgens het evaluatierapport het tegenvallende resultaat hoofdzakelijk te wijten is aan de recessie vind de Partij Voor de Vrijheid veels te kort door de bocht en laat weinig ruimte over voor inspraak.
Zeker er zijn enquêtes geweest, maar er is niet echt met recreatie ondernemers gesproken. Dit heb ik begrepen van ondernemers van o.a recreatiepark de Kuilart te Koudum en recreatiepark 't Wijd in Eernewoude.. Eigenlijk is toen weer de overheid op de stoel van de ondernemer gaan zitten.
Vz.. iets van een andere orde..maar in mijn perceptie binnen de context van dit verhaal..Laten we van onze fouten leren!!.. Er wordt straks weer een grote uitgave gedaan, door rijk en provincie.
We hebben we het over de nieuwe of zoals u wilt de vernieuwde afsluitdijk. Dit project gaat weer miljoenen kosten dus leg u oor te luister en pak de signalen op van ondernemers..Ikzelf heb er al een paar gehoord die echt hout snijden..
Het eerder genoemde “Tunnelen” onder de verbrede sluis (naviduct genoemd) is door onze voormalig staatssecretaris Joop Atsma heeft in zijn brief jl... in eerste instantie afgewezen vanwege het kosten aspect.
Hierin is echter voorbij gegaan, aan het feit dat op twee, (dan overbodige dure beweegbare brugdelen) aanzienlijk kan worden bespaart. Daarbij opgeteld de afschaffing van het onnodig geworden vismigratie rivier van € 50 miljoen ( de glasaal zal dan net als vroeger zijn weg langs de brede sluisopening naar het IJsselmeer weten te vinden). Ook het kunstwerk kan dan achterwege blijven en bespaart nog eens een extra € 13 miljoen, omdat er dan een echt kunstwerk gecreëerd is dat verder geen opsmuk nodig heeft. Oh ja..VZ.. nog eentje uit ondernemerskringen...Laten we gelijk een Talis verbinding samen met onze oosterburen aanleggen vanaf Hamburg met een paar tussenstops via de nieuwe Navi tunnel naar Amsterdam . Wil men verder ,dan hoeven ze alleen nog maar het perron over te steken om die andere talies richting Parijs te nemen. Daarvandaan nog de mogelijkheid voor de andere tunnel (de Eurotunnel) die ons naar het Verenigd Koninkrijk kan brengen.. Duur VZ..nee hoor.. tijdens ons gezamenlijk uitje naar Brussel heb ik begrepen dat niets maar dan ook niets te duur is en als ik goed naar die enthousiaste Europarlementariër van het CDA mw Annie Schreyer heb geluisterd ligt daar de macht en het geld en de mogelijkheid om na een goede lobby alles , maar dan ook alles voor elkaar te krijgen.
Dankuwel.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden