Breedband 25-01-2017

Harrie Graansma

Vz. Van de 4 alternatieven die het mogelijk kunnen maken om breedband in de witte gebieden in onze provincie aangelegd te krijgen, is de voor liggende variant 2b volgens ons bepaald niet de beste.
Het bedrag wat we er in moeten investeren lijkt op het eerste gezicht in verhouding niet zo groot, maar omdat het een achtergestelde lening betreft en omdat er geen opdracht wordt verstrekt is het financiele risico in deze variant volgens ons groter dan in de variant waarbij de provincie zelf een netwerk aanlegt en beheert. Ik denk dat je beter 100 Euro aan je zelf kunt uitlenen, dan 50 Euro zonder duidelijke garanties aan een wildvreemde.

Ondanks de ogenschijnlijk mooie constructie van gefaseerde geldverstrekking die in plan 2b worden opgenomen, kan er tijdens de aanleg al van alles fout gaan waar wij als provincie alleen maar sturend op kunnen reageren door meer geld te verstrekken, of door de stekker er uit te trekken.
Te gemakkelijk wordt er vanuit gegaan dat de achtergestelde lening wel revolverend zal zijn en dat met de opbrengst zelfs een deel van het plan kan worden gesubsidieerd. Niets zou wel eens minder waar kunnen blijken te zijn, want onze lening is pas als laatste aan de beurt om afgelost te worden. Het hele plan getuigd weer eens van weinig moed. Het zou een stuk eerlijker zijn om er meteen bij te vertellen dat het hier om een subsidie gaat, geld wat waarschijnlijk niet of niet geheel weer terug gaat komen. Noem het desnoods een lening waarvan je hoopt dat het terug komt. Maar om het revolverend te noemen en de opbrengst daarvan al in het plan te verwerken is voor mij het zoveelste bewijs dat we van doen hebben met een college dat zichzelf al weer verliest in wensdenken. Het herinnerd mij aan de manier waarop de miljardenlening aan de Grieken ons is voorgehouden.
De risico’s waar het gehele plan aan blootstaat zijn legio, denk eens aan nieuwe technieken die ongetwijfeld gaan komen, zoals 5G, 6G, of iets via een satelliet, ik noem maar wat, niemand kan met zekerheid zeggen hoe de stand van de techniek er over pak hem beet een jaar of tien uit zal zien. Technieken die wellicht een stuk goedkoper dan nu via de glaskabel grote gebieden kunnen bedienen. Of wat te denken van de mogelijkheid dat de leden van een burgercorporatie die het netwerk beheren gezamenlijk besluiten om het maandtarief fors te verlagen? Wie zijn fantasie een beetje gebruikt kan zelf plenty van het beoogde plan afwijkende scenario’s bedenken die alles overhoop zullen gooien. De provincie heeft zijn geld dan nog niet terug en het is zeer wel denkbaar dat dit dan ook niet meer gaat gebeuren. Je moet er dus voor zorgen dat je uitgezette geld terug is voor je door de tijd kunt worden ingehaald, of je zegt hier en nu eerlijk dat het in feite om een te verstrekken subsidie gaat.
Vz. Er is in deze provincie geen enkele onderneming, partij of instelling die meer verstand heeft van, of beter is in het uitdenken, uitbesteden en beheren van infrastructuur dan ons eigen provincieapparaat. Het is toch te gek voor woorden dat we dan vervolgens ons geld en onze doelstellingen in handen van derden leggen en er maar het beste van hopen.
De PVV pleit daarom voor de variant waarbij de provincie zelf het breedband netwerk aanlegt en beheerd. We houden op die manier maximale controle over de exploitatie en houden de grootste kans op het terug krijgen van de investering. Misschien dat het in de voorbereiding ietsje langer gaat duren, ik zeg misschien, want ook variant 2b zover staat eigenlijk al vast, gaat niet binnen de nu geplande termijn lukken. Bovendien als er zoveel haast is, waarom is er dan in 2014 niet meteen de moedige en enige juiste beslissing voor een eigen netwerk genomen?
Mijn oproep aan dit college is dan ook geef nu alstublieft niet omdat er al 4 pogingen zijn ondernomen voorrang aan het tempo ten koste van de zorgvuldigheid, maar ga serieus werk maken van een netwerk in eigen beheer. Of als het beslist niet anders kan aan een variant met opdracht en een normale lening.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden