Berap en begroting 2017

In de paragraaf 1.3 doet u een wijzigingsvoorstel om de "kosten afscheid CdK" te dekken uit het begrotingssaldo. Dit dure feestje van 70.000 was echter onvoorzien en had dus ook in de post onvoorzien in programma 10 kunnen staan.

Wij waarderen echter dat het expliciet in de berap terugkomt als post "kosten afscheid CdK", zodat het daarmee ook inzichtelijk wordt wat zo'n afscheid dan heeft gekost.

Wij lezen verder in de Berap dat dit college aan het broeden is over het naar Friesland halen van een grote wielerronde in 2018.

Een tijdrit op de Afsluitdijk of langs de Friese Elfsteden.

Dat soort evenementen zijn in Nederland al eerder vertoond, zoals in Utrecht en Zeeland.

Het is vrij eenvoudig uit te rekenen wat de kosten hiervan zijn, maar de concrete opbrengsten voor de samenleving zijn lastig te meten.

Utrecht en Zeeland moest dik geld bij.

Wij willen hier dan ook grote vraagtekens bij zetten;

Wordt het een feestje voor wielerbobo's en kan de belastingbetalende burger slechts aan de kant staan om het peloton voorbij te zien razen. Worden er slechts een paar ondernemers beter van of geeft het echt exposure aan Fryslan.

Kortom wij zijn van mening dat zo'n wielerevenement best wel kan, maar dat het geen overheidstaak is om dat te initiëren of te financieren.

Wij zien ook wat de uitwerking van motie 1134 inmiddels in de berap heeft;

Er wordt een achterdeurtje gecreëerd om toch geld vrij te maken om statushouders (asielzoekers met een tijdelijke verblijfstatus) van een woning te voorzien.

De 2,5 miljoen die u wilt laten vrijvallen uit de Herbestemmings- en Participatieregeling van het Aanvalsplan Wonen wilt u aanwenden voor het Plan Huisvesting Statushouders.

Van Programma 6 naar Programma 9.

Voorzitter; het vestigen van statushouders is een taak van de gemeenten en niet van de provincie.

De teller van het Rijk op 1 november laat zien dat er tot 1 januari nog bijna 500 statushouders gehuisvest moeten worden in diverse gemeenten. In het jaar 2017 zelfs 1145.

Dat is gelukkig lager dan de 1652 van dit jaar, maar het valt niet te ontkennen dat er daarmee een enorme druk komt op de toch al krappe sociale woningmarkt.

Het betekent domweg dat niet-statushouders, niet-allochtonen, mensen zonder migratie afkomst of hoe ze ook maar genoemd worden, nog veel langer op een wachtlijst zullen staan.

Dat probleem los je niet op door er nu 2,5 miljoen tegenaan te zetten, maar door immigratiebeleid landelijk anders aan te pakken. Zoals u weet heeft de PVV daar wel duidelijke ideeën bij, maar dat gaat het in deze berap niet over.

Het lijkt me duidelijk dat we deze begrotingswijziging niet zullen steunen.

Begroting:

De partij voor de vrijheid heeft al eerder geroepen dat we aan het potverteren zijn, en zie daar; De bodem van de schatkist komt in zicht.

Die schatkist, de Nuonreserve van 1,2 miljard, is binnen 10 jaar grotendeels opgesoupeerd.

Dit geld was van alle Friese burgers en had rechtstreeks naar hen terug gemoeten.

Over een paar jaar is het op en moeten we het doen met de reguliere inkomsten, zonder Nuongeld.

Dan hebben we geen begroting meer van 474 miljoen, maar loopt ie terug naar 300 miljoen.

Er zitten nog wat risicobuffers ingebouwd en de balansverkorting op infrastructuur zal nog tientallen jaren positief doorwerken, dus dat is een meevaller.

Maar een feit is dat zeker de volgende coalitie de broekriem stevig moet aantrekken.

Er zullen dus straks stevige keuzes gemaakt moeten worden.

Moeten we de schade door de ganzen aan de boeren blijven vergoeden, of pakken we nu het probleem eens echt aan?

Is de huidige verlaging van de opcenten , wat onze goedkeuring heeft, van tijdelijke aard en doet men er straks weer flink wat punten bij?

We horen en lezen van handelsmissies.

De CdK en/of gedeputeerden voorop, en zo de wereld over.

Naar China of naar Silicon Valley.

Zijn wij op provinciale schaal wel groot genoeg, en wat zij de kosten en het rendement van deze reizen?

Ik vind het niet terug in de beraps of de begroting.

En dat zou wel moeten, want anders kun je er beter mee stoppen.

Wat ons betreft moet je de tering naar de nering zetten;

Een kleinere provincie die zich bezighoudt met haar kerntaken;

Minder of liever niet op de stoel van de ondernemer gaat zitten;

Aan deregulering doet. Maak het ondernemersloket niet ingewikkeld.

Minder en in ieder geval zeer gedoseerd strooit met subsidies.

In een groter geheel bezien is het natuurlijk belachelijk dat we ons belastinggeld eerst naar Brussel overmaken, en ZIJ, niet wij maar ZIJ bepalen of we er een klein gedeelte van terug kunnen krijgen. Als we eens los konden komen van dat krankzinnige monster, kunnen we gewoon zelf bepalen waar we ons geld aan uitgeven.

Tenslotte voorzitter;

Iets over de leesbaarheid en de daarmee gepaard gaande controle mogelijkheden van deze Staten; Groene en rode stoplichten zeggen niet zoveel.

Het ware beter als met bij de onderwerpen gewoon de doelen duidelijk opschrijft, welk prijskaartje hangt daaraan, zijn die doelen gehaald en zo nee, waarom niet. Zo ja trouwens; wat zijn dan de concrete resultaten. De Staten moeten veel beter kunnen controleren op resultaten. Dan pas kun je het volgende instrument van sturing toepassen.

En als allerlaatste wil ik opmerken dat de digitale versie ons niet zo bevalt.

Op zich wel prima gemaakt, maar we missen toch het papieren boek.

Daarin kon je lekker bladeren, ezelsoren erin en aantekeningen maken. Het zal de leeftijd wel wezen...

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden