Wouter Beijert

Beleidsmedewerker

Maak kennis met Wouter

Mijn naam is Wouter Beijert, een geboren en getogen Fries en al sinds mijn tienerjaren zeer geïnteresseerd in de politiek. Meerdere naaste familieleden hebben ook een brede en actieve interesse in de politiek, en met die drive ben ik ook al op jonge leeftijd beïnvloed geraakt.

Ik heb een ondernemersachtergrond maar ik ben ook vele jaren lokaal politiek actief geweest. Het inzetten en opkomen voor de belangen van de burgers en de ondernemers is wat mij vooral drijft. Veel politieke partijen praten namelijk over bijvoorbeeld minder regels en lagere lasten, maar maken hier zodra ze op het pluche zitten helemaal niets van waar waardoor alles blijft zoals het is. De PVV heeft echter heldere punten, haalbare plannen en staat dichtbij de burger en wil de burger daadwerkelijk meer invloed geven binnen de politieke besluitvorming. Dat is wat mij heeft doen besluiten om mij voor de PVV in te gaan zetten.

Ik hoop dat de PVV blijft groeien zodat lokaal, provinciaal als landelijk daadwerkelijk eens sprake kan zijn van een goed bestuur waarbij de belangen van de burger voorop staan.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden