Programma

Met volle overtuiging presenteren wij u ons verkiezingsprogramma (2023): De PVV is der foar jo!

Met daadkracht en een open en frisse blik willen wij werken aan een beter Fryslân. Een grote PVV kan hiervoor zorgen, en met een grotere stem binnen de provincie kunnen wij ook in de Eerste Kamer een nog sterkere vuist maken tegen het afbraakbeleid van het huidige kabinet.

Via de onderstaande knoppen kunt u ons verkiezingsprogramma lezen:

Klik hier  voor een snel overzicht van onze belangrijkste speerpunten.

Of klik hier  om kennis te maken met onze kandidaten.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden