Schriftelijke vragen 12-05-2021

In Katlijk en omstreken heeft een wolf meerdere schapen aangevallen bij twee schapenhouders. De afgelopen dagen zijn er drie schapen en twee lammeren gedood door dit dier. Uit diverse media kunnen we vernemen dat het wellicht gaat om een wolf die al langer dan 4 maanden door Fryslân rondzwerft.

De betreffende schapenhouders geven aan dat ze zich geen raad meer weten hoe ze hun kudde schapen kunnen beschermen voor deze predator. Tevens verklaren beide schapenhouders dat ze geen heil zien in de voorgenomen preventieve maatregelen.

Op 29 maart 2021 informeerden GS per brief dat er als voorloper van een gebiedscommissie een Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân (PPWF) ingesteld zou worden. Volgens diezelfde brief zou deze groep medio april operationeel zijn.

Schriftelijke vragen ingediend door PVV Fryslân:

1. In hoeverre is de PPWH al geïnstalleerd en in werking gesteld?

2a. Was zowel GS als de (eventuele) PPWH op de hoogte van de rondzwervende wolf bij Katlijk en omstreken?
2b. Zo ja, waarom is er niet actief steun verleend met het treffen van beschermingsmaatregelingen bij omliggende kleinveehouders?
2c. Zo nee, waarom was zowel GS als de (eventuele) PPWH niet tijdig hiervan op de hoogte?

3. Op welke wijze zal zowel GS als de PPWH in de toekomst omgaan met een waarneming van de wolf en hoe gaat met name de PPWH dit communiceren met kleinveehouders uit de naburige regio?

4. Hoe kijkt zowel GS als de (eventuele) PPWH naar de verklaringen van de schapenhouders inzake de preventieve maatregelingen?

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden