Persbericht 30-06-2020

PVV Fryslân pleit voor behoud van Friese historische standbeelden en monumenten

Naar aanleiding van de actuele discussie over standbeelden van controversiële historische figuren dient de PVV-fractie aankomende woensdag een motie in. Hiermee wordt het College van Gedeputeerde Staten opgeroepen om samen met de Friese erfgoedinstellingen zich actief in te zetten voor het behoud van Friese standbeelden en monumenten die een connectie hebben met alle facetten van het verleden.

De strekking van de motie is volgens de indiener en statenlid Harrie Graansma duidelijk: “Friese monumenten, standbeelden, gebouwen en straatnamen met een historische connotatie kunnen ons helpen het verleden te begrijpen, het mogelijk weghalen of het veranderen van namen draagt daar niet aan bij.”

Het Fries cultureel erfgoed kent diverse  herinneringskenmerken, van het standbeeld van Pieter Stuyvesant in Wolvega tot aan het Kingmahuis in Makkum. “Om verdere gekte rondom Friese standbeelden en monumenten te voorkomen is het van uiterst belang dat de provincie zich daar actief mee bezig gaat houden”, aldus Graansma.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden