Persbericht 30-06-2020

PVV Fryslân: ‘Provincie moet noodlijdende gemeentes helpende hand bieden.’

Veel gemeenten in Friesland ondervinden bij het sluitend maken van de begroting ernstige problemen, als gevolg van de tekorten in het sociaal domein. Deze trend baart  de fractie van de PVV grote zorgen, omdat veel gemeenten hierdoor gedwongen worden om fors te bezuinigen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), jeugdzorg en openbare voorzieningen, zoals zwembaden, bibliotheken en dorpshuizen.

Om deze reden dient Harrie Graansma namens de PVV aankomende woensdag een motie in, waarin enige coulance van de Gedeputeerde Staten verwacht wordt bij gemeenten die voor 2021 niet in staat zijn om een meerjarige sluitende begroting in te dienen. Graansma, die naast statenlid ook gemeenteraadslid van Achtkarspelen is, zegt daar het volgende over: “De provincie hanteert op dit moment als regel dat gemeenten structurele uitgaven ook structureel moeten dekken. De opvatting hierbij is dat de eventueel aanwezige algemene reserve niet voor structurele uitgaven mag worden ingezet. Graag zien wij hier, gezien de huidige penibele situatie, dat de provincie deze regel eenmalig links laat liggen.”

De tekorten die ontstaan zijn bij de gemeenten worden grotendeels veroorzaakt door  de rijksbijdragen die voor het sociaal domein niet in verhouding staan tot de oplopende kosten die de opgelegde taken met zich mee brengen. Volgens Graansma zijn hier al gesprekken over gaande tussen de Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden