Persbericht 26-02-2021

PVV kritisch op prominente rol Lelylijn in Deltaplan voor het Noorden

Hoewel recent gebleken is dat de komst van de Lelylijn nog ver weg lijkt door de Coronacrisis en het gebrek aan financiering, wordt de aanleg van de spoorlijn wel meegenomen in het Deltaplan voor het Noorden. De Statenfractie van de PVV vindt dit maar een vreemde gang van zaken en stelt om deze reden vragen aan het College, omdat er op dit moment nog totaal geen zicht is op een eventuele aanleg van de lijn. Het meenemen van de Lelylijn in dit Deltaplan zal volgens Statenlid Harrie Graansma dan ook leiden tot meer problemen op met name de Friese woningmarkt.

Zo werd eerder al bekend dat er in Noord-Nederland minstens 100.000 woningen bijgebouwd moeten worden, voordat de komst van de Lelylijn rendabel zou zijn. Volgens PVV-Statenlid Graansma wordt Fryslân door deze randvoorwaarde opgezadeld met de problematiek van de toenemende overbevolking van de Randstad. “In grut part fan dit probleem wurd nei Fryslân ta skeaun, en sa komt de identiteit, de rêst en de romte fan ús provinsje swier ûnder druk te stean.” licht Graansma toe.

Het Deltaplan van het Noorden wordt door de noordelijke provincies en het Rijk opgesteld en aan het eind van dit voorjaar, zonder voorlegging aan Provinciale Staten, aangeboden aan het Kabinet. Statenlid Graansma vindt dit onbegrijpelijk. “Dergelike yngripene plannen as dizze moatte troch middel fan in digitale rieplachting of troch in referendum oan de befolking foarlein wurde”, aldus Graansma.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden