Persbericht 20-11-2020

Provincie Friesland moet nieuwe zonneparken op landbouwgrond verbieden

Persbericht 20 11 2020

(Zonnepark Drachtsterweg, Leeuwarden, foto: Alfen | Steag, Solarmagazine)[1]

Als het aan de PVV Fryslân ligt, komen er in de nabije toekomst geen nieuwe zonneparken op Friese landbouwgrond. De provincie zou deze eis, volgens fractievoorzitter Max Aardema, moeten vastleggen in de regels voor de aanleg van zonneparken, die aankomende week in Provinciale Staten besproken zullen worden. “Met deze eis behoed je het toekomstige Friese landschap voor de aanleg van grootschalige zonneparken op grond met een landbouw of natuurbestemming”, aldus Aardema.

In de voorliggende zonneregels wordt middels een zogenaamde ‘Zonneladder’ de intentie uitgesproken om zo weinig mogelijk zonnepanelen op landbouwgrond te plaatsen. Zo moeten initiatiefnemers van zonneparken onder andere eerst alternatieven onderzoeken alvorens ze een zonnepark kunnen realiseren op landbouwgrond. Toch biedt dit voorstel nog genoeg mogelijkheden om zonne-energie op te kunnen wekken op landbouwgrond. “Door het toepassen van voorliggende regels zet je als het ware de voordeur op slot en tegelijkertijd de achterdeur open”, zegt Aardema.


[1] Website afbeelding, https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i22471/alfen-legt-lokaal-elektriciteitsnet-aan-voor-zonnepark-drachtsterweg (laatst geraadpleegd op 19-11-2020).

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden