Persbericht 15-01-2021

Statenfractie PVV: Het weren van de wolf moet hoger op de politieke agenda

 Persbericht 15 01 2021

Beeld: De schapenboer Jos Verhulst uit het Brabantse Heusden, die in mei 2020 zijn doodgebeten schapen afvoert. [1]

Er moet meer gedaan worden om de wolf buiten de deur te houden, dat stelt de PVV Fryslân naar aanleiding van de gespotte wolvenfamilie op de Veluwe. De provincie neemt op dit moment volgens PVV-Statenlid Harrie Graansma een te afwachtende rol aan om de wolf te weren. “Men wacht eerst op een permanente vestiging van de wolf in Friesland, voordat het overgaat tot actie”, zegt Graansma. Om deze reden wil Graansma aankomende woensdag in de Provinciale Staten het College aansporen om samen met andere provincies na te gaan denken over een actieve aanpak tegen de komst van de wolf.

Eerder dienden vier partijen, VVD, CDA, Forum voor Democratie en de PVV al een motie in tegen de komst van de wolf. Achteraf bleek deze volgens gedeputeerde Klaas Fokkinga juridisch niet uitvoerbaar, omdat er vanwege Europese wetgeving geen maatregelen tegen de wolf genomen konden worden. “Met deze uitspraak neemt de provincie te snel genoegen met een ‘nee’ en denkt het niet mee in mogelijkheden”, vindt Graansma. Volgens het Statenlid van de PVV zou er veel meer gekeken moeten worden naar structurele oplossingen die juridisch wel haalbaar zijn om de wolf te weren in Friesland.

Als voorbeeld noemt Graansma het initiatief van het wolvenhek, “Je kunt van alles van dit plan vinden, maar de stichting Wolvenhek komt in tegenstelling tot de provincie wel met een mogelijke oplossing om het toenemende probleem in de kiem te smoren”. Daarbij verwijst hij ook naar de wetgeving in Duitsland, waar vorig jaar versoepelingen omtrent het weren van de wolf werden doorgevoerd. “Maatregelen van deze aard zullen voor Friesland en de rest van Nederland ook veel effectiever uitpakken”, aldus Graansma.


[1] Afbeelding: Koen Verheijden, afkomstig uit artikel Trouw: https://www.trouw.nl/nieuws/boeren-boos-dat-ze-zelf-de-wolf-moeten-weren-omgekeerde-wereld~b7ab0653/

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden