Persbericht 02-04-2020

PVV Fryslân: herstel gekrenkte vertrouwen van Fries Landbouwcollectief

De PVV heeft afgelopen week schriftelijke vragen aan de Gedeputeerde Staten gesteld naar aanleiding van de onvrede van het Fries Landbouwcollectief inzake de ontwikkelingen in het stikstofdossier. Aanleiding hiertoe is het overleg wat op 26 maart tussen het Rijk en de Provincies is gevoerd over o.a. het verleasen van de stikstofrechten en het extern salderen met veehouderijen en productierechten. Het Fries Landbouwcollectief werd echter slechts 2 dagen van tevoren – per mail – geïnformeerd over de afspraken die Gedeputeerde Staten voornemens was om te gaan maken.

In een reactie aan de Gedeputeerde laat het Fries Landbouwcollectief zijn onvrede al merken vanwege het feit dat de laatste tijd er geen inhoudelijk dialoog gevoerd is met de agrarische partijen. “Het college neemt met hun Friese integrale aanpak de landbouwkundige inbreng niet serieus”, aldus Max Aardema. 

Aardema vervolgt: “de afspraken die het college heeft genomen met het Rijk zijn gebaseerd op onderbuikgevoelens en zullen naar alle waarschijnlijkheid meer blokkades oproepen in de toekomst”. Om deze redenen wil de PVV van het college weten waarom de Provinciale Staten niet op de hoogte gebracht is van deze besluiten, hoe het gekrenkte vertrouwen van het Fries Landbouwcollectief hersteld gaat worden en waarom er op dit moment, nu de wereld in de ban is van het Corona-virus, er besluitvaardig overleg plaatsvindt over een politiekgevoelig punt.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden