Nieuwsflits

November 2022

De Statenvergadering van 9 november was een belangrijke vergadering, tijdens deze vergadering werd namelijk de provinciale begroting voor 2023 behandeld. Als PVV hebben wij tegen deze begroting gestemd, vooral omdat het een voortzetting is van (groen) links beleid van de afgelopen jaren met misplaatse prioriteiten en onnodige uitgaven. Deze begroting bestaat wederom uit voorgenomen beleid gebaseerd op plannen die alleen de tunnelvisie dienen van de huidige bestuurlijke elite uit Brussel en Den Haag, en met geen enkel oog voor de realiteit. De moeilijke situatie waar veel burgers op dit moment mee te maken hebben, interesseert ze niet en is in geen enkel beleidsprogramma terug te zien. In de 354 pagina tellende begroting wordt bijvoorbeeld welgeteld één zinsnede geweid aan het verminderen van armoede onder de Friese inwoners.

Het klimaatbeleid was daarentegen helaas ook binnen deze begroting weer de rode draad. Daarnaast zorgt de begroting voor een versobering van cruciale kerntaken van de provincie, met als voorbeeld het terugbrengen van het onderhoudsniveau van de Friese infrastructuur naar een 6; ofwel een minimale voldoende. Dit soort absurde maatregelen zijn het gevolg van de buitensporige uitgaven van het huidige en de voorgaande colleges aan vooral zinloos groen en cultureel beleid, met als resultaat dat nu de broekriem moet worden aangehaald. Het huidige college en de voorgaande colleges, zijn colleges waar de huidige coalitiepartijen voor het merendeel onderdeel van uitmaakten. Zij dragen dan ook de schuld van deze voor de burger nadelige gevolgen.

Een ander belangrijk bezwaar in de begroting is de aanhoudende heksenjacht tegen de landbouw, deze voor Fryslân belangrijke sector moet het in deze begroting ook weer ontgelden. Het college geeft aan dat Fryslân een landbouw provincie is en dat dit ook zo moet blijven, maar dit streven is puur voor de bühne. Beleidsmatig blijkt dit nergens uit en wordt er alleen aandacht besteed aan het nutteloze streven naar een zogenaamde duurzame, natuurinclusieve kringlooplandbouw waarin voor de gewone boer geen plaats is; voor de PVV is dit onacceptabel.

Kortom, enkele voorbeelden van onze argumenten waarom wij niet hebben ingestemd met deze begroting.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden