Nieuws uit de fractie

Juni 2023

Onze laatste nieuwsflits met nieuws uit de fractie is alweer even geleden. Mede door de verkiezingen in maart en de nog steeds lopende coalitieonderhandelingen, was het de afgelopen periode rustig met weinig zaken op de agenda.

Voor wat betreft de onderhandelingen na de verkiezingen; ondanks de constructieve opstelling tijdens het gesprek met de informateur, is de PVV helaas wederom buitenboord gehouden. Als PVV Fryslân vinden wij dit zeer spijtig gezien wij graag een bijdrage hadden willen leveren aan het bestuur van onze prachtige provincie. Zo hadden we namelijk beleidsmatig concreet handen en voeten kunnen geven aan plannen uit ons verkiezingsprogramma.

Ondanks deze ontwikkeling gaan we als partij met frisse moed verder en zullen we ons blijven inzetten voor onze kiezers en de inwoners van Fryslân. Met deze insteek hebben we daarom onze fractie uitgebreid met een aanvullend en nieuw commissielid, Menno de Vries. Hij stond op plaats 5 van de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen en zal in de rol van commissielid de komende 4 jaar actief gaan bijdragen aan onze partij. Naast onze twee Statenleden hebben we daarmee nu twee commissieleden en twee fractiemedewerkers. Daarnaast zal de fractie de komende jaren ondersteunt worden door nog twee andere zeer gewaardeerde steunfractieleden. Kortom een omvangrijk en gedreven team waarmee we gedurende deze nieuwe Statenperiode een stevig en duidelijk PVV geluid kunnen laten horen.

De afgelopen weken stonden verder vooral in het teken van introductiebijeenkomsten voor nieuwe Statenleden en op 31 mei jl. was er voor het eerst weer een Statenvergadering met een goed gevulde agenda. Het belangrijkste punt van deze vergadering was het concept van het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG). Dit is een breed plan wat voortkomt uit de totaal doorgeslagen natuur- en klimaatagenda’s om zogenaamd de natuur op orde te krijgen en bijvoorbeeld de emissies van o.a. stikstof, methaan en CO2 te reduceren.

Vooral het absurde stikstofbeleid staat centraal in het FPLG. Daarnaast komen er in het plan ook uitgebreid andere onnodige beleidsplannen en ambities aan de orde, zoals het geforceerd streven naar een duurzame kringlooplandbouw.

En de rekening van dit soort plannen blijft voor de belastingbetaler maar groeien en met gigantische consequenties. Alleen al het transitiefonds voor het stikstofbeleid gaat de samenleving ruim € 24 miljard kosten, een fonds waarvan Fryslân voor het FPLG ruim € 4.5 miljard claimt.

Enorme sommen geld die wat de PVV betreft veel beter besteed kunnen worden, bijvoorbeeld voor lastenverlagingen voor de burger. Wij hebben om deze redenen daarom tegen het voorliggende concept gestemd.

De maand juni lijkt vooralsnog een rustige maand te worden met op 28 juni de volgende Statenvergadering. Wij zullen u aansluitend, als trouwe volger, wederom op de hoogte brengen van het reilen & zeilen binnen de PVV fractie en van ondernomen activiteiten.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden