Motie: MKBA uitvoering klimaatakkoord en energieprogramma

Hoeveel gaat het Klimaatakkoord de Friese burger kosten?

Tijdens de afgelopen Provinciale Statenvergadering van woensdag 26 mei 2021 vroeg PVV-Statenlid Harrie Graansma, middels een motie, om een zogenaamde Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA), die de kosten van de uitvoering van het Klimaatakkoord per Fries huishouden in beeld kan brengen. Eerder werd bekend (uit de Quick Scan van de Groene Rekenkamer) dat de energietransitie de energierekening van een doorsnee Fries huidhouden zal doen verdubbelen met €6000 per jaar. Om die reden blijft de PVV-fractie de vraag stellen: Hoeveel gaat het Klimaatakkoord en de daarbij behorende energietransitie de Friese burger kosten?

Uiteindelijk werd de motie helaas niet aangenomen, blijkbaar zijn veel andere partijen te angstig voor het totale kostenplaatje van wat het Klimaatakkoord ons gaat kosten.

00010002


Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden