Kandidatenlijst

Maak kennis met de kandidaten die tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 op onze lijst stonden.

1. Max Aardema

2. Cees Riezebos

3. Harrie Graansma

4. Erna Cohen

5. Jeffrey Graansma

6. Rudi Been

7. Martin van den Brand

8. Leonie Hummel

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden