Jeffrey Graansma

Tijdelijk statenlid

Maak kennis met Jeffrey

Mijn naam is Jeffrey Graansma. Ik studeer HBO Bestuurskunde aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden. Sinds ongeveer mijn 12e jaar ben ik mij in gaan zetten voor de PVV. Het begon heel simpel met flyers rondbrengen bij huizen. Later werden de huizen ingeruild voor politieke markten. En op mijn 18e jaar was het voor mij toegestaan om daadwerkelijk actief te worden in de politiek. Ik kreeg de kans om mij verkiesbaar te stellen op de lijst van de PVV in de gemeente Achtkarspelen. Hoewel niet op een verkiesbare plek, heb ik dit toch met beide handen aangegrepen. Ook met de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 mocht ik mij weer kandidaat stellen voor de PVV. Helaas werden er niet genoeg zetels behaald voor een plekje in de Provinciale Staten, maar ik kreeg wel de kans om in te treden als commissielid.
Al vanaf vrij jonge leeftijd interesseer ik mij voor de politiek. Zo las ik onder meer over Pim Fortuyn en zijn opvattingen. Een man die het aandurfde om op te staan en een mening te laten horen die afweek van wat de bevolking al jarenlang was voorgehouden. Maar helaas, hij moest het met de dood bekopen. Ik keek hier met een bepaalde afschuw op terug en tevens heeft het mij aan het denken gezet. Het werd mij duidelijk dat ik opgroei in een wereld die beslist niet overeenkomt met hoe ik denk dat het zou kunnen zijn. Maar in een wereld waar mensen met nieuwe, frisse ideeën al gauw worden neergezet als raar en extreem, waar eigenlijk geen plek voor is in de heersende samenleving. Zo was dit ook erg zichtbaar na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. De tweede partij van Nederland, de PVV, werd samen met de mening van 1.369.374 mensen gewoon aan de kant gezet. Dit om ervoor te zorgen dat de politieke elite de macht behoudt, maar ondertussen niet rekening houdend met de mening van het volk. Daarom wil ik mij ervoor inzetten om onder andere meer directe democratie te realiseren in de provincie Fryslân.

Inbreng Jeffrey Graansma

Tijdens de commissievergaderingen
Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden