Harrie Graansma

Statenlid en fractievoorzitter

Maak kennis met Harrie

Al zeker sinds mijn 18e jaar heb ik mij vreselijk geërgerd aan politiek, de volksverlakkerij, het faciliteren van banen door en voor de partijkartels en de enorme regeldrift en bemoeizucht van de overheden. Van alles werd en wordt de burgers opgedrongen. Vroeger met als legitimatie dat het goed was voor volk en vaderland en tegenwoordig wordt ons bij veel maatregelen voorgehouden dat we het doen omdat we klimaatverandering zouden kunnen stoppen of dat we de rest van de wereld moeten opvangen en redden. Bovendien zou, zo wil men u laten geloven, het uitgevoerde beleid als gevolg van het zogenaamde democratisch proces steeds uitvoering van de wil van het volk zijn.

In het verleden zijn honderden miljarden guldens en daarna nog meer euro's op die manier uitgegeven zonder dat u daar echt in gekend bent. Er zijn beslissingen genomen, of juist niet, waardoor, en dat is nog erger, ons volk steeds minder zeggenschap krijgt over eigen leven en eigen land. Zo is er beleid, of juist niet, waardoor ons door generaties opgebouwde sociale stelsel helemaal uitgehold wordt. Dit terwijl de burgers, als ze echt de kans hadden gekregen, zeer waarschijnlijk voor heel andere oplossingen zouden hebben gekozen. Ons zogenaamde vertegenwoordigende systeem waarbij de politieke elite, uit naam van de kiezer, om toerbeurt in wisselende samenstellingen het belang en idealen van de eigen partij voorop kan blijven stellen moet stoppen. Ondanks mijn enorme weerstand tegen bijna alles wat met politiek te maken heeft, besef ik ook dat als je de beer wilt verslaan je eerst wel bij hem in de kooi moet. Daarom mijn enthousiasme en bewondering voor Pim Fortuyn en later mijn betrokkenheid met de PVV. Door mijn ervaringen die ik sinds 2015 als Statenlid voor de PVV heb opgedaan, ben ik er nog meer van overtuigd geraakt dat ons democratische model op zijn zachtst gezegd beslist niet meer van deze tijd is. Er is volgens mij dan ook maar één oplossing, en dat is geleidelijke invoering van het Zwitserse systeem. Dus referenda waarbij de burgers actief meebeslissen over de belangrijke vraagstukken. Om te beginnen zou het een verademing zijn als burgers doormiddel van online referendasystemen echte inspraak zouden krijgen en dat in de Provinciale Staten de navelstreng tussen college en zogenaamde coalitiepartijen doorgesneden wordt. Dit laatste zou tot gevolg hebben dat het duale stelsel, dus scheiding tussen college en Staten, zuiverder wordt. Daardoor kunnen Statenleden, onafhankelijk en niet gebonden aan een gedeputeerde of coalitieakkoord, eerlijke afwegingen maken. En de beloften die ze in hun verkiezingsprogramma hebben gedaan, beter nastreven.

Inbreng Harrie Graansma

Tijdens de Provinciale Statenvergaderingen
Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden