Verkiezingsprogramma 2019-2023

Met volle overtuiging presenteren wij u ons verkiezingsprogramma: Fryslân Earst.

Het zijn belangrijke verkiezingen! Belangrijk voor de provincie Fryslân, maar ook voor de bezetting van de Eerste Kamer. Zoals u weet wordt de Eerste Kamer door alle Provinciale Staten samen gekozen. Met een sterke stem in de provincie kunnen wij dus in de Eerste Kamer (nu 9 PVV-zetels, waarvan 1 Fries) een nog sterkere vuist maken tegen het afbraak-en weg-met-ons-beleid van het huidige kabinet. Het kabinet Rutte III heeft op dit moment maar een nipte meerderheid in de Eerste Kamer. U begrijpt hoe belangrijk uw stem voor de Provinciale Statenverkiezingen, alleen al om die reden, is.

Stem daarom 20 maart op de Friese PVV!


Hieronder kunt u per onderwerp bekijken waar de Friese PVV naar zal gaan streven de komende Statenperiode.


Of als u het volledige verkiezingsprogramma in een pdf-bestand wilt lezen:

Klimaathysterie en energietransitie

Democratie

Omgeving

Economie

Bestuur en veiligheid

Verkeer en vervoer

Water

Toerisme en recreatie

Sociaal beleid en zorg

Cultuur, taal en onderwijs

Ruimte en wonen