Ruimte en wonen

Nieuw te bouwen woningen moeten vooral levensloopbestendig zijn. Voor beginnende huurders zijn woningen nog steeds te duur; het kan wel wat eenvoudiger en goedkoper. Inzetten op de bouw van goedkope huurwoningen zal de markt lostrekken.

De PVV wil niet dat er nieuwe asielzoekerscentra (AZC) in Fryslân komen. En zeker geen massale opvangplekken creëren in kleine gemeenschappen. De PVV wil geen kansarme immigranten toelaten. Deze groep zorgt voor een grote (financiële) druk op de bestaande voorzieningen. Voorrang in woningvoorziening van statushouders is wat ons betreft helemaal uit den boze. Iedereen dient keurig op zijn of haar beurt te wachten. Daarbij vindt de PVV dat asielzoekers  opgevangen moeten worden in hun eigen regio. Niet in Nederland.

Verbetering bestaande bedrijventerreinen

Het aanleggen van nieuwe, grote bedrijventerreinen heeft niet de voorkeur van de PVV zolang er op bestaande terreinen nog voldoende ruimte is. Het ingezette beleid van revitalisering van bestaande bedrijven- en industrieterreinen heeft de instemming van de PVV.
Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden