Sociaal beleid en zorg

De inzet van de PVV voor het behoud van goede sociale voorzieningen en goede zorg, is algemeen bekend. Provincies hebben op het gebied van sociale zaken en zorg vrijwel geen concrete taken meer. Veel taken zijn in 2015 overgeheveld naar de gemeenten. De PVV is van mening dat de zorgtaken niet in gevaar mogen komen. Geen minder handen aan het bed of minder huishoudelijke hulp bij mensen die dit dringend nodig hebben! Gemeenten gaan over toepassing van onder andere de WMO en Jeugdzorg, maar de provincie behoudt haar toeziende taak. Het mag, wat de PVV betreft, niet uitmaken in welke gemeente je woont. Gelijke regels in alle Friese gemeenten.

Voor wat de provinciale beleidsterreinen betreft, zijn sociale overwegingen dus meer algemene uitgangspunten voor beleid, dan concrete taken van de provincie.

De PVV vindt zorg belangrijk! Wij pleiten voor kleinschalige zorginstellingen in de buurt. Mensen moeten zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Daarom ook onze oproep om zoveel mogelijk levensloopbestendige huizen te bouwen, bij voorkeur in alle dorpen. Verder wil de PVV goede klimaatbeheersing in alle verzorgingshuizen.

De provincie moet zich sterk maken het schoolzwemmen weer in de hele provincie ingevoerd te krijgen. De PVV vindt het belangrijk dat in een waterrijke provincie als Fryslân alle kinderen leren zwemmen. Dat bereik je het beste via de scholen. Ook gymnastiek en sport vinden wij belangrijke taken binnen het onderwijs. Daarnaast stimuleert de provincie het gebruik van de fiets door het aanleggen en verbeteren van fietspaden.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden