Water

Fryslân en water zijn onafscheidelijk. Fryslân moet een veilige en bewoonbare provincie zijn met voldoende schoon en veilig water.

De strijd tegen het water heeft zijn sporen duidelijk nagelaten in het Friese landschap. Het Wetterskip houdt dit goed in de gaten. De PVV is van mening dat de taken van Wetterskip Fryslân ook vanuit de provincie kunnen worden uitgevoerd. Dit zal een enorme kostenbesparing op de overhead met zich meebrengen. Het gebied van het waterschap komt nagenoeg overeen met het grondgebied van de provincie. Ook de FUMO kan prima onderdak vinden in het provinciehuis. Dit bespaart weer de nodige huur.

De Afsluitdijk moet veilig blijven. Bij noodzakelijke verbetering van deze dijk mogen geldverslindende prestigeprojecten niet leiden tot het weggooien van provinciaal geld.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden