Verkeer en vervoer

Om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren steunt de PVV de huidige ontwikkelingen. Gelukkig hebben we in Fryslân nog niet te maken met grote files. Leeuwarden is het economisch kloppend hart van de provincie en een goede bereikbaarheid is een vereiste. Een goede bereikbaarheid is goed voor de economie, dus goed voor de werkgelegenheid!

Goed openbaar vervoer is belangrijk. We zien echter te vaak lege bussen over de Friese wegen rijden. Alleen in de ochtend- en avondspits zitten de bussen vol. Er moeten efficiëntere oplossingen komen zoals combinaties van belbus, schoolvervoer en taxivervoer enz.

De spoorverbinding vanuit Fryslân naar de Randstad zou beter moeten. Ondanks pogingen om meer en vaker treinen te laten rijden via Meppel, Zwolle en Utrecht, lijkt het er niet op dat dit met de huidige verbinding substantieel verbeterd gaat worden. Die route blijft een knelpunt. Daarom wil de Friese PVV dat er, samen met het Rijk, gezocht gaat worden naar nieuwe oplossingen.

Eén van die oplossingen zou een nieuwe spoorlijn kunnen zijn. Een conventionele spoorlijn vanuit de Randstad via Lelystad, Emmeloord, Heerenveen, Drachten, Groningen en zo verder naar Noord-Duitsland. De PVV wil dat de haalbaarheid hiervan onderzocht gaat worden. Mogelijk omzeil je daarmee de huidige knelpunten en kun je Fryslân en het verdere noorden goed verbinden met zowel de Randstad als Duitsland.

Vervoer over water hoort bij Fryslân en is bovendien goedkoop. De PVV wil het vervoer over water daarom bevorderen. Hier hoort onlosmakelijk bij dat de haven van Harlingen goed bereikbaar moet zijn, ook voor grotere zeeschepen. Dit betekent dat de vaargeul constant op de vereiste diepte moet zijn. Baggeren zal hier steeds opnieuw noodzakelijk zijn.

Op de binnenwateren mag de veiligheid voor de plezier- en beroepsvaart niet in gevaar komen. Dat betekent dat de beroepsvaart niet overal met maar steeds grotere schepen kan varen. Een goede balans blijven zoeken is cruciaal.

De provincie is verantwoordelijk voor het onderhoud van provinciale wegen en vaarwegen. Hier mag niet op bezuinigd worden!

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden