Bestuur en veiligheid

De PVV wil de bestuurlijke en ambtelijke bureaucratie drastisch aanpakken. Net als veel Nederlanders vindt ook de PVV dat overheid en politiek vaak met hun eigen agenda en belangen bezig zijn. Men vergeet dat ze er voor uw belangen zijn. Vaak bemoeien diverse bestuurslagen en (semi-)overheidsinstellingen zich met van alles en nog wat. De PVV wil een duidelijke taakverdeling, veel invloed van de burger en geen overheidsbemoeienis waar dat niet nodig is.

De PVV is van mening dat de provincie zich moet beperken tot de kerntaken. Deze taken liggen op het gebied van ruimte, economie, cultuur en natuur. Dit betekent dat de provincie met minder ambtenaren toe kan. De ingezette afslankingsoperatie heeft de instemming van de PVV. Wel wil de PVV vastleggen dat er na deze operatie, bij gelijkblijvende taken, geen nieuwe ambtenaren bijkomen. Daarnaast stopt de provincie met het inhuren van dure externe deskundigen (advies- en consultancybureaus).

De PVV vindt dat we in regelgeving veel te ver zijn doorgeschoten. Daarom minder regels! Een regel erbij, twee eraf! Vooral voor ondernemers en bedrijven moet de regelbrij verminderen. Maar ook voor burgers. Zo wil de PVV de welstandscommissies afschaffen! De Partij voor de Vrijheid wil af van onnodige vergunningen en onzinnige formulieren. De overheid moet minder op de stoel van de ondernemer gaan zitten.

Gemeentelijke herindeling mag van de PVV alleen als de bevolking dit ook echt wil. De bevolking moet in een referendum beslissen over wel of niet doorgaan van gemeentelijke herindeling. Wij willen referenda die gaan over voor burgers belangrijke vraagstukken. De burger is wijs genoeg om daarin zelf besluiten te nemen en het komt het democratisch proces ten goede.

De PVV is geen voorstander van positieve discriminatie en pampering van specifieke bevolkingsgroepen. Gewoon de beste man/vrouw op de juiste (arbeids)plaats. Wij verzetten ons nadrukkelijk tegen islamitische (sekse) apart­heid jegens vrouwen. Wij strijden tegen het geweld jegens homoseksuele mede­mensen, tegen antisemitisme en onderschrijven de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

De PVV wil dat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stopt met schijnparlementje spelen. Het SNN is geen democratisch gekozen bestuur en moet zich beperken tot belangenbehartiger voor het Noorden. En moet zoveel mogelijk geld terughalen uit Brussel! De bestemming van dat geld zou vervolgens niet slechts door het SNN bepaald mogen worden.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden