Economie

De Nuon-reserve (was meer dan 1 miljard euro) van de provincie was uw en ons geld. Wij vinden dat een groot deel daarvan rechtstreeks terug had moeten worden gegeven aan de Friese burgers. Wij denken dat de Friese burgers hier zelf wel een nuttige besteding aan hadden kunnen geven. Inmiddels moeten we vaststellen dat zo’n 90% van het Nuongeld is uitgegeven. Soms in revolverende projecten, echter ook aan zaken waar niet alle burgers op zaten te wachten. Bijvoorbeeld Culturele Hoofdstad 2018. Nu dit jubeljaar voorbij is vinden we niet dat de provincie er de komende jaren financieel op moet voortborduren. Geen subsidies meer voor de zogenoemde ‘Legacy’.

Om taken die wij als gemeenschap belangrijk vinden uit te kunnen voeren, hebben de burgers de overheid het recht gegeven om belastingen te heffen. Dat belastinggeld is van u en ons samen! Voorop staat voor ons een doelmatige besteding van dat geld en een goede democratische controle op die uitgaven.

De schatkist van de overheid lijkt soms een grote grabbelton waar bestuurders en politici naar hartenlust in graaien en waarbij ze met veel enthousiasme uw en ons geld uitgeven. Dat betekent voor de PVV ook dat het subsidiebeleid van de provincie totaal moet worden herzien. Subsidieverlening moet werken als aanjager en de investering moet zich op termijn aantoonbaar terugverdienen.

Het subsidiëren van een enorme hoeveelheid stichtingen en verenigingen, die elkaar vaak overlappen qua doelstelling moet stoppen. Het lijken niet zelden kleine koninkrijkjes die vooral bezig zijn met zichzelf belangrijk te maken en in stand te houden.

De subsidiestromen dienen zichtbaar en transparant te zijn voor een ieder. Mede door de druk van de PVV is er een openbaar subsidieregister ontstaan. Wat ons betreft blijft dit zo: duidelijk en transparant.

Zolang de provinciale opcenten nog bestaan is de PVV tegen elke verhoging hiervan. Wij streven naar afschaffing. Bovendien, provinciale opcenten dienen uitsluitend te worden gebruikt voor verkeerstechnische infrastructuur en mogen niet verdwijnen in de algemene middelen.

Ontwikkelingssamenwerking is geen provinciale taak. Hier zou de provincie Fryslân dus niets aan moeten doen. Iedere burger kan en mag zelf bepalen of en wat hij bijdraagt aan deze zaken. Ook het aangaan van (buitenlandse) steden- of provinciebanden is geen provinciale taak. Hier doen we niet aan mee!

Provinciale ambtenaren verdienen niet meer dan de Commissaris van de Koning. De provincie verstrekt geen cent subsidie aan organisaties die zich niet houden aan de Wet Topinkomens!

Nederland is de grootste nettobetaler aan de EU. Belastinggeld dat door de burgers wordt opgehoest. In veel landen om ons heen slagen gemeenten en regio's er veel beter in om zoveel mogelijk van dat belastinggeld terug te halen ten behoeve van zaken die de eigen burgers aangaan, zoals Europese subsidies voor herstructureringsprojecten, gelden voor landbouw, visserij, economie, innovatie en regionale ontwikkeling. Dit zijn allemaal zaken die de provinciale taken betreffen.

De PVV wil dat de provincie minder energie steekt in het verschaffen van subsidies aan linkse hobby’s zoals klimaatwaanzin, ontwikkelingshulp en multicultiprojecten, en in plaats daarvan zich meer richt op het terughalen van úw belastinggeld uit Europa. Met dat teruggehaalde belastinggeld kunnen immers Friese initiatieven worden gefinancierd die daadwerkelijk innovatie bevorderen of de economie een impuls geven. Daarvan profiteren ondernemers én burgers. Overigens blijft de PVV van mening dat de Nederlandse bijdrage aan de superstaat Europa drastisch omlaag moet. Wij zullen ons daar in Den Haag en Brussel voor blijven inzetten. Nederland zou sowieso uit de Europese Unie moeten stappen (Nexit). Maar ook daar gaat de provincie niet over. Zolang de Nexit nog geen feit is moeten wij als provincie zoveel mogelijk geld uit Brussel terughalen en besteden aan voor Fryslân zinnige doelen.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden