Democratie

Het kartel van de machtspartijen beroept zich op het feit dat er in ons land een vertegenwoordigende democratie bestaat en dat zij, de gekozenen dus, voor u in uw opdracht uw belangen behartigen. Dat ze vervolgens steeds, door middel van coalitievorming, een groot deel van de kiezers uitsluiten is kennelijk "all in the game".

De PVV streeft in Den Haag, de provincies en in de gemeenten naar een zo direct mogelijke democratie. De vertegenwoordiging van de stem van de burger, alleen maar door gekozen politici, is volgens de PVV niet voldoende en zeker niet meer van deze tijd. We beschikken immers over ongekende digitale mogelijkheden. Wij willen daarom dat er een online referenda systeem komt.

U, als burger, kunt dan thuis inloggen met uw DigiD code waarbij er op meerdere vragen met een diversiteit aan antwoorden gereageerd kan worden. Dit systeem kan iedere keer bij een referendabel onderwerp ingezet worden. Het is dan ook mogelijk om voor een bepaald gebied of een bepaalde doelgroep een enquête op te zetten. Op deze manier kan er een zeer gedetailleerd beeld van de mening van de kiezers opgehaald worden.

Volgens de wet is zowel de centrale als decentrale overheid dualistisch. Als we kijken naar de Provinciale Staten houdt dit in dat de gedeputeerde niet in de Staten mag zitten. Op die manier wordt voorkomen dat de gedeputeerde ook nog eens over zijn/haar eigen voorstel kan stemmen. Een zeer logische wet dus, en komt ten goede voor de versterking van de democratie. Echter speelt er zich nu iets af waar de initiatiefnemers van de ‘wet dualisering provinciebestuur’ geen rekening mee hebben gehouden. De gedeputeerde komt namelijk in de praktijk vanuit een partij die in de coalitie zit. Hierdoor, en doordat er bij aanvang van de bestuursperiode een zogenaamd coalitieakkoord is afgesproken, zullen leden van de coalitiepartijen in principe de gedeputeerde niet laten vallen en meestemmen met de voorstellen van het college. De oppositiepartijen zitten er voor spek en bonen bij. Zij mogen hooguit proberen om, in de door de coalitie ingeslagen weg, wat toe te voegen. En ook niet onbelangrijk, door de aanwezigheid en het dapper tegen de bierkaai vechten van de oppositiepartijen lijkt het net alsof er sprake is van een echt democratisch proces. Niet dus...

Daarom is de PVV van mening dat als gevolg van de ‘wet dualisering provinciebestuur’, de gedeputeerden van buiten de Provinciale Staten aangesteld moeten worden. Hiervoor hoeft niets in de Grondwet gewijzigd te worden aangezien de optie tot aanstelling van buitenaf al wordt geboden. Hier wordt alleen zelden gehoor aan gegeven en daar moet verandering in komen. Op die manier voorkom je de zogeheten ‘vriendjespolitiek’ en heb je de beste man/vrouw op de post van een gedeputeerde. Er komt daardoor ook een einde aan begrippen als oppositie en coalitie. De statenleden kunnen dan 4 jaar lang proberen zonder last of ruggepraak meerderheden voor hun eigen verkiezingsprogramma te vinden.

Tevens wil de PVV dat de Friese bevolking haar Commissaris van de Koning en burgemeesters zelf rechtstreeks kan kiezen.

Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden