Klimaathysterie en energietransitie

Het klimaat verandert.
Dat doet het al miljoenen jaren...
IJstijden wisselen zich af met warmere periodes. Het is een natuurlijk proces, waarop de mens nauwelijks invloed heeft. Velen willen ons laten geloven dat wij daar als mensen wel invloed op hebben. Zij denken dat wij het klimaat naar onze hand kunnen zetten door CO2-reductie en energietransitie.
Sommigen noemen het duurzaam:
 • Dat je met een elektrische auto goed bezig bent, maar vergeten erbij te zeggen dat die auto geladen moet worden met stroom, dat toch ergens geproduceerd moet worden.
 • Zeggen er niet bij dat zo’n elektrische auto om te produceren helemaal niet duurzaam is. (denk aan de accu die slechts een behoorlijk korte levensduur heeft, en schaarse grondstoffen bevat)
 • Dat je met windmolens en zonneparken het energieprobleem kunt oplossen, maar zeggen er niet bij dat het slechts een schijnoplossing is;
  • Er kan op die manier nooit voldoende stroom opgewekt worden om in de behoefte te voorzien. Snelle gasturbines, steenkool- of kerncentrales zullen voortdurend moeten bijspringen, en niet alleen bij geen wind en duisternis; hoezo duurzaam?

Wetenschappers hebben allang aangetoond dat de CO2-uitstoot van de mens, ten opzichte van de natuur, maar fractioneel is. Vermindering van die menselijke uitstoot helpt dus nauwelijks, maar kost wel een vermogen. Alleen al het bouwen van gigantische windparken gaat tientallen miljarden euro’s kosten. Uw belastinggeld, en het helpt niks. Er is uitgerekend dat energietransitie met de huidige technieken Nederland 650 miljard euro gaat kosten. Sommige studies spreken zelfs van nog hogere bedragen.

Sinds de jaren 50 drijft onze energievoorziening op (Gronings) aardgas. Een fossiele brandstof die inderdaad ooit op zal raken. Versneld gaat de Groningse kraan dicht (2030), en terecht vanwege de bodemverzakkingen en aardbevingen. Men heeft gemakshalve, in tegenstelling tot andere landen, nagelaten een noodfonds op te richten om de gevolgen van het onttrekken van aardgas op te vangen. Velen in onze buurprovincie ondervinden daar nu de negatieve gevolgen van; aardbevingen en verzakkingen, terwijl compensatie achterblijft. Nu de Groningse kraan dichtgaat, willen wij niet dat men de kranen in Friese bronnen verder open gaat zetten. Geen nieuwe of extra gaswinning in Fryslân.

Aardgas is op wereldschaal nog langdurig en volop verkrijgbaar. Daarom willen we niet dat er nu, bij wijze van paniekvoetbal, een peperdure transitie plaatsvindt naar andere energiebronnen. Bronnen die vaak slechts ten dele of helemaal niet werken. Laat de wetenschap rustig haar werk doen.
Daarom wil de PVV:
 • Ophouden met de klimaathysterie; blijf realistisch.
 • De huidige energietransitie afremmen (Nog liever stoppen tot er reële nieuwe vormen van energieopwekking en -opslag zijn).
 • Geen nieuwe windmolen(s)-(parken) of grootschalige zonneparken.
 • Zonnepanelen op daken mogen wel, echter zonder subsidie.
 • Nu volop inzetten op onderzoek en ontwikkeling van echt bruikbare energievormen, zoals thorium- en/of kernenergie. Studies en toepassing op kleine schaal bewijzen dat dit veilig kan.
 • Wanneer we echte alternatieve energievormen hebben ontwikkeld heeft het zin om waterstof als opslagmedium verder te ontwikkelen.
Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden