De EU; van droom naar nachtmerrie

De EU; van droom naar nachtmerrie

Schriftelijke bijdrage Harrie Graansma, Statenlid PVV Fryslan

Het begon als een mooie droom: Een unie van Europese landen die met vrijhandel, een gemeenschappelijke munt en vrij reizen van personen en goederen, economische voorspoed en eeuwig durende vrede zouden brengen.

De Unie is echter van meet af aan te groot, onzorgvuldig en te snel groeiend opgezet.

Te ver strekkende verdragen zijn gemaakt tussen landen die qua cultuur en economisch niveau ver uit elkaar liggen. Veel geld, waaronder onze waardevolle gulden, is er aan opgeofferd. En veel geld zal nog opgaan om de fundamenteel falende constructie in stand te houden. De meeste Nederlanders beseffen inmiddels wel wat de echte reden is waarom ze straks steeds langer moeten blijven doorwerken...

Voorbeelden van het falende beleid zijn de Griekse schuldencrisis en de totaal uit de hand gelopen vluchtelingencrisis. Het is beschamend hoe de Unie zich nu onder leiding van onze eigen minister-president voor 6.000.000.000 Euro door Turkije laat chanteren. Met als kers op de taart: versnelde toetredingsgesprekken tot de EU en visumvrij reizen. Totale uitverkoop dus.

De politieke elites menen dat u het met hen eens bent. Immers, we leven in een vertegenwoordigende democratie. En u hebt, door al of niet te gaan stemmen, hen gemachtigd. Toegegeven: deze bestuursvorm heeft in het verleden goed gewerkt. Maar inmiddels is onze soevereiniteit zo goed als opgeofferd voor een illusie; De wil van de meerderheid van de bevolking is hierin niet betrokken.

Het komende referendum over het Oekraïense associatieverdrag is zeer tegen de zin van de politieke elites. Zij doen hun uiterste best om u er van te (laten) overtuigen dat het slechts om een handelsverdrag gaat en dat het licht uitgaat als u tegen stemt. Maar bedenk: Oekraïne is een failliet Sovjetland waar corruptie hoogtij viert, waar Nederland amper handel mee drijft en waar ze in oorlog verkeren met zowel de eigen burgers als met broederland Rusland, dat grote problemen heeft met onze imperialistische politiek. Onze eeuwige vrede kon wel eens in gevaar komen. Alsof Nederland en de EU nog niet genoeg problemen hebben.

In tegenstelling tot normale handelsverdragen zoals we die met bijv. Marokko en Canada hebben, wordt in het Oekraïne-verdrag ook gesproken over politieke, bestuurlijke, culturele en militaire EU samenwerking. Voor een goede lezer is duidelijk: er wordt voorgesorteerd om Oekraïne op termijn op te nemen in de EU.

Op 6 april kunt u zeggen hoe u er over denkt. Zelfs als u voorstander bent van Nederlandse deelname aan de EU en u graag wilt dat de Unie uiteindelijk kan overleven is het zeer verstandig om NEE te stemmen. Als nuchtere Friezen kunnen we op die manier de zelfvernietigingsdrang van onze veel te idealistische en megalomane bestuurders wellicht wat afremmen. Onderschat dit moment niet; het is namelijk de kans bij uitstek om eindelijk, hoewel moeizaam, een echte democratie op gang te brengen.