Max Aardema

Fractievoorzitter

Maak kennis met Max

Als je langs de zijlijn commentaar levert op de maatschappij en vervolgens niets doet om zaken te verbeteren, verspeel je het recht van spreken. Dat was en is voor mij de reden om iets in de politiek te doen. De Partij voor de Vrijheid is een partij die heldere standpunten duidelijk en luid verkondigt.

Vanaf 2011 ben ik actief voor de PVV. Sinds 2015 ben ik fractievoorzitter van PVV Fryslân en natuurlijk statenlid. Daarbij verkondig ik onze standpunten in de Friese Provinciale Staten. Ondanks dat het soms een zware wissel trekt op mijn agenda, vind ik het nog steeds een hele eer om dat voor u te mogen doen. In deze functie - die ik naast mijn werk vervul - voer ik veel gesprekken met gewone en bijzondere mensen, doe ik werkbezoeken, moet ik veel lezen en vooral vergaderen. Het is erg leerzaam. Het kost soms tijd, maar je krijgt er veel voor terug. Het gaat niet altijd even makkelijk heb ik helaas gemerkt, maar vaak is er waardering. Dat sterkt mij om door te gaan om dit land en onze provincie beter te maken.

Samen met ons team laten we het PVV-geluid in de provincie horen.

Ik hoop dat u zich ook wilt gaan inzetten. Meer PVV-geluid, ook in de Friese gemeenten!

Inbreng Max Aardema

Tijdens de Provinciale Statenvergaderingen
Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden