Moties

Motie-vreemd: Beschermen Friezen tegen financiële nadelige gevolgen energietransitie


Status: verworpen
Ingediend door: PVV

Fractie(s) voor:
PVV, 50Plus, FFP
Fractie(s) tegen:
SP, D66, PvdA, PvdD, fnp, VVD, ChristenUnie, statenlid Schukking, CDA

Motie: Tarieven tussen de nul en tien euro


Status: Verworpen
Ingediend door: PVV

Fractie(s) voor: PVV, FFP
Fractie(s) tegen: SP, D66, PvdA, PvdD, fnp, 50Plus, VVD, ChristenUnie, Statenlid Schukking, CDA