Amendementen

Amendement: Statenprogramma wijzigen in Statenagenda


Status: verworpen
Ingediend door: PVV

Fractie(s) voor: PVV, SP, FFP, PvdA, PvdD, 50Plus
Fractie(s) tegen: D66, fnp, VVD, ChristenUnie, statenlid Schukking, CDA