Spreekteksten

NRK beëindigen sociaal beleid

Vz, Ik wil ermee beginnen dat de PVV er een voorstander van is dat het sociaal beleid door de gemeenten worden uitgevoerd. De lijntjes met de gebruikers worden daardoor zo kort mogelijk. Sociaal beleid zou daardoor beter op maat moeten zijn en burgers kunnen rechtstreeks op dit beleid reageren.

Friese Merenproject 25-01-2017

Cees Riezebos.

Vz

Wij hebben het vandaag over een evaluatie omtrent het Friese Merenproject dat zo'n 15 jaar heeft geduurd en zo'n € 450 miljoen heeft gekost. Op sien friesk sein ..yn cow in e kont sjen..
Doelstellingen als verbetering van de werkgelegenheid met 30 % en meer besteding aan de wal met zo'n 150% , zijn bij lange na niet gehaald .Wat overnachtingen betreft staat Friesland ( volgens het NIPO) nog steeds op de negende plaats van de twaalf provincies. Een afname van 1,7 % wat sterk afwijkt v/h landelijk gemiddelde. 

Breedband 25-01-2017

Harrie Graansma

Vz. Van de 4 alternatieven die het mogelijk kunnen maken om breedband in de witte gebieden in onze provincie aangelegd te krijgen, is de voor liggende variant 2b volgens ons bepaald niet de beste.
Het bedrag wat we er in moeten investeren lijkt op het eerste gezicht in verhouding niet zo groot, maar omdat het een achtergestelde lening betreft en omdat er geen opdracht wordt verstrekt is het financiele risico in deze variant volgens ons groter dan in de variant waarbij de provincie zelf een netwerk aanlegt en beheert. Ik denk dat je beter 100 Euro aan je zelf kunt uitlenen, dan 50 Euro zonder duidelijke garanties aan een wildvreemde.