Statenleden:

Max Aardema

Fractievoorzitter

Cees Riezebos

Vice fractievoorzitter

Harrie Graansma

Fractiesecretaris

Commissielid:

Jeffrey Graansma

Commissielid

Beleidsmedewerker

Leonie Hummel

Beleidsmedewerker