Cees Riezebos

Vice Fractievoorzitter

Maak kennis met Cees

Mijn naam is Cees Riezebos, pensionado maar nog altijd actief als recreatie ondernemer en als skûtsje schipper. Ik heb mijzelf rond 2008 aangemeld bij de Partij voor de Vrijheid, omdat ik mij grote zorgen maak om het politieke klimaat in Nederland.

Alle verworvenheden, die tot nu toe moeizaam zijn opgebouwd door onze voorouders, worden nu in sneltreinvaart afgebroken. Daarbij vind ik ook dat Nederland verloedert en er totaal geen respect meer is voor een ander of andermans eigendommen.

Maar ook de klimaatwaanzin, dat ons door de strot gedrukt wordt en reeds vele miljarden heeft gekost en nog gaat kosten, stuit mij tegen de borst. Geld dat veel beter besteed had kunnen worden aan bijvoorbeeld onze zorg, onze pensioenen of onze veiligheid.

De Partij voor de Vrijheid is zo langzamerhand de enige overgebleven echte volkspartij. Een partij die nog luistert en opkomt voor de meerderheid van het volk en zich als zodanig ook uit durft te spreken.

Daarom ben ik trots uw volksvertegenwoordiger te mogen zijn.

Inbreng Cees Riezebos

Tijdens de Provinciale Statenvergaderingen
Volg ons op...
Neem contact met ons op via...
PVV Fryslân
Provinciehuis
Tweebaksmarkt 52
8911 KZ Leeuwarden