Stop de kogel 23-11-2016

(voor het geval dat) Het advies van mevrouw Freriks, de second opinion van de landsadvocaat, de analyses van NautaDutilh en Bastmeijer, en de memories van toelichting van de staatssecretaris van EZ omtrent deze kwestie zeggen allen dat de vragen van het burgerinitiatief betrekking hebben op onderwerpen die niet behoren tot de bevoegdheden van PS.

Het burgerinitiatief, hoe je daar ook over denkt, voldoet dus niet aan de eisen van de verordening en kan niet worden geagendeerd.

Wij moeten dit dan dus ook niet als B-punt behandelen en er onderling over debatteren.

Dit is dan slechts voor de buhne, want partijen kunnen er wel een heel betoog over houden, maar we gaan er niet over. Ook niet met betrekking tot het stellen van regels in het faunabeheerplan.

De staatssecretaris is over dit laatste heel duidelijk; deze bevoegdheid reikt dus niet zo ver dat provincies het recht van de jachthouder op het uitoefenen van de jacht verdergaand kan beperken of zelfs ontzeggen.

Door een debat aan te gaan lijkt het of je er wel over gaat en wek je zelfs de indruk dat we het wel kunnen regelen.

Het enige wat geregeld kan worden (overigens door GS) is sluiting van de jacht bij bijzondere weersomstandigheden.

Kortom; het burgerinitiatief voldoet niet aan de eisen en hoeven/kunnen we dus niet agenderen.

Daar dan ook geen B-punt van te maken en zeker geen debat.